Životopis – Dobrý pápež (Januára XXIII)

Dobrý pápež (Januára XXIII)

Pápež Ján XXIII. Sa jedného dňa prechádzal ulicami Ríma. Nasledovali ho dve ženy. Jeden z nich, keď ho zbadala, povedala druhému : "Môj Bože, aký je tučný “. Potom sa pápež otočil a povedal zo žartu : "Vieš veľmi dobre.", že konkláve nie je súťaž krásy “.

Ste asi zvedaví, aký bol pápež Ján XXIII, ktorý mal celý život taký neobvyklý zmysel pre humor.

Narodil sa Angelo Giuseppe Roncalli 25. XI. 1881 r. v Sotto il Monte v provincii Ber-gamo. Pochádzal z veľkej roľníckej rodiny. Jeho cesta ku kňazstvu bola dlhá, do 10. VIII. 1904 r. stal sa kňazom.

Ž 1915 r. bol povolaný na vojenskú službu. Vojna trvala rok. V poľnej nemocnici v Bergame bol najskôr záchranárom, a neskôr kaplán. Všetky, kto ho stretol, mal láskavosť a úsmev. Prejavil súcit s zranenými a pomohol pochopiť utrpenie. Pristupoval k nim s úctou, vedel si vážiť každého človeka, lebo vedel, akú hodnotu má v očiach Božích. Nevenoval tomu pozornosť, že niektorí lekári a dôstojníci sa kňazovi nepáčili. Len mu to vôbec neprekážalo.

Vojna sa skončila. Teraz sa venoval mládeži. Mal pre ňu veľa srdca. Chcel jej pomôcť v zložitých podmienkach. Myslel na to tiež, aby chudobní študenti mali kde bývať.

Bol to veľmi nadaný človek. Preto Svätý Otec. Pius XI ho poslal najskôr do Bulharska, potom do Turecka, Grécko a Paríž. Bol vyslancom Svätého Otca. Jeho úlohy boli ťažké, a časy sa trápili. Jeho dobré srdce a láskavosť ku každému človeku mu otvorili srdcia oddelených bratov. Mohol s nimi žiť vo veľkom priateľstve. Rozumeli si a mali sa radi. S láskavosťou sa snažil prekonať všetky ťažkosti a nepriateľstvo voči katolíckej cirkvi. A tak napr. keď prišiel k konštantínopolskému guvernérovi p.. Vyberte, bol prijatý ľadovo. Po hodine spoločného rozhovoru sa situácia úplne zmenila. Keď Mr.. Povedal Val pri odchode : "Monsignore sa s nami bude cítiť nepríjemne.", sme bezbožní Mohamedáni “, a potom o.. Odpovedal Angelo : „Konvertoval som tých tvrdších“. Tento hlboký optimizmus bol znakom budúceho pápeža. Rozdielne pohľady pre neho neboli neprekonateľnou prekážkou. Tieto slová svedčia o tom, ktorú nasmeroval na Heriota, Predseda francúzskeho Národného zhromaždenia : Ha !… a čo nás od seba oddeľuje? ? Naše názory ? Priznávaš, je to tak málo !„Ž 1952 r. sa stal kardinálom, a čoskoro nato benátsky patriarcha. Vo svojom prvom príhovore k svojim diecézam povedal áno : "Chcel by som však predovšetkým pozdraviť vašu ľudskú láskavosť.", kto chce byť len tvoj brat, dobre, prístupný a pochopiteľný “. A taký vo svojom živote naozaj bol. Vždy hovoril s jemnosťou, ale aj s presvedčovacou silou. Horlivo sa zaujímal o život celých Benátok. Snažil sa vyhovieť všetkým potrebám. Benátky preto neignorovali žiadne okolnosti, aby prejavil svojmu patriarchovi najhlbšiu úctu a lásku. Ž 1958 r. Zomrel pápež Pius XII, ku ktorej mal synovskú lásku. Ako kardinál odišiel do Ríma, zúčastniť sa na voľbe nového pápeža. Kúpil si dokonca spiatočný lístok. Do Benátok sa však už nevrátil. Toto je on 28. X. 1958 r. bol zvolený za pápeža. Prijal meno Jána XXIII. Od prvých rokov svojho pontifikátu chcel byť úzko spätý s celou kresťanskou cirkvou. Pre tento účel, nedlho po jeho zvolení, oznámil celému svetu zvolanie Druhého vatikánskeho koncilu. Toto spontánne rozhodnutie ohromilo všetkých na celom svete, a na prvom mieste medzi kardinálmi. To nikto nečakal. Hovoril o tom sám pápež : "Keď som im povedal o svojom rozhodnutí a videl ich úžas.", až potom som si uvedomil, že som začal revolúciu “.

Cieľom koncilu mala byť vnútorná obnova Cirkvi. To ju opísal pápež v rozhovore s veľvyslancom : "Teším sa na čerstvý vzduch pre Cirkev.". Cisársky prach sa musí otriasť, ktorý sa od Konštantína nahromadil na tróne svätého Petra “.

Pápež Ján mal obavy z rozpadu Cirkvi, ktorá spôsobila toľko škody. Hľadal cestu k jednote. Pozval teda do rady ako pozorovateľov zástupcov iných kresťanských cirkví, prekonať múr nenávisti. V dialógu s inými denomináciami vyzdvihol zákon Kristovej lásky. On vedel, že iba ona je schopná meniť klímu vo vzájomných vzťahoch. Preto arcibiskupovi z Cambroi Guerry, keď ho prijal na koncile, ukázal na kríž povedal áno : „Že by si to vedela, ako trpím, že je toľko ľudí presvedčených, že ich Cirkev odsudzuje. Robím tak ako on (teda Kristus), Oslovujem ich a milujem ich “. Vďaka tomuto postoju Ján XXIII. Premohol odpor oddelených bratov a priblížil deň spojenia všetkých, ktorí milujú Krista. On vedel, že sa musíte najskôr porozprávať s ostatnými, teda v 1960 r. vytvoril Sekretariát pre jednotu kresťanov. Nielenže chcel svet postaviť na cestu jednoty. Ukázal niečo viac - že zákon, ktorá každého zmieri, bude spravodlivosť. Preto počas svojho pontifikátu vydal encykliku Mater et Magistra (O súčasných spoločenských zmenách vo svetle kresťanskej vedy). Prosperita niektorých, bieda iných mu zabránila mlčať. Preto v encyklike žiada zmenu sociálnych vzťahov v mene spravodlivosti a lásky. Potrebujete na to pokoj. A opäť v encyklike „Mier na Zemi“ (Mier na Zemi) poukazuje na stále sa rozvíjajúce strediská vojny. Preto pápež vyzýva všetkých ľudí dobrej vôle, bez ohľadu na vierovyznanie, k univerzálnemu mieru, na základe spravodlivosti, pravda, láska a sloboda. Za všetko úsilie zamerané na trvalý mier a porozumenie medzi národmi dostal cenu za mier. Balzana.

Každý pápež je tiež rímskym biskupom. Ján XXIII sa pokúsil nájsť si na to čas, byť v realite. Navštívil farnosti vo svojom okolí, nemocnice, väznice, vedecké ústavy, semináre. Zúčastnil sa rôznych liturgických bohoslužieb v Ríme. Všade priniesol požehnanie a radosť. Nazval tiež rímsku synodu. Osobne mu predsedal a predniesol tam niekoľko prejavov.

Pápež Ján XXIII. Zostal aktívny až do posledných okamihov svojho života, aj keď jeho choroba rýchlo postupovala. Správa o nej sa dotkla všetkých, veriacich i neveriacich, bez ohľadu na vek a pôvod. Všetky záruky modlitby sa hrnuli do hlavného mesta kresťanstva, o utrpení ponúknutom v jeho úmysle. Sv.. Peter bol plný davov, ktorý čakal na správy o svojom zdraví. Pápež ponúkol posledné chvíle svojho života pre koncil a za mier. Smrť 3. MY. 1963 r. naplnila celý svet hlbokou ľútosťou. Dobrý pápež Ján XXIII. Zomrel, ale spomienka na neho žije v srdciach všetkých ľudí dodnes.

Všetci ho nazývame dobrým otcom, ochranca mieru, pastier, čím sa celá katolícka cirkev priblížila k jednote všetkých kresťanských vierovyznaní.

Určite vás zaujíma osoba Jána XXIII. Môžete ju bližšie spoznať čítaním knihy : Ľ. vnímanie, ,,Jána XXIII. “Alebo z článkov v„ Katolíckom sprievodcovi “z 1963 r.

Stojí za to venovať pozornosť: Hostiteľ pápežov

Zanechať Odpoveď

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.