Šventojo Rašto knygų sąrašas

Šventojo Rašto knygų sąrašas

 

Senas testamentas

 

Istorinės knygos

Pradžia (Gen.)

Išėjimo knyga (Wj)

Levito knyga (Lt.)

Skaičių knyga (Lb)

Įstatymo knyga (Pwt) Jozuės knyga (Joz)

Teisėjų knyga (Sdz)

Rūtos knyga (Rt)

1 Samuelio knyga (1 Sm)

2 Samuelio knyga (2 Sm)

1 Karalių knyga (1 Kraujas)

2 Karalių knyga (2 Kraujas)

1 Kronikų knyga (1 Krn)

2 Kronikų knyga (2 Krn)

Esdros knyga (Ezd)

Nehemijo knyga (Gimė)

Tobito knyga (Tb)

Juditos knyga (Jdt)

Esteros knyga (Yra)

1 Makabėjų knyga (1 Mch)

2 Makabėjų knyga (2 Mch)

 

Mokomosios knygos

Jobo knyga (Darbas)

Psalmių knyga (Ps)

Patarlių knyga (Pvz)

Księga Koheleta (Koh)

Dainų daina (Pnp)

Išminties knyga (P)

Siracho išmintis (Bažnytinis) (Sūris)

 

Pranašiškos knygos

Izaijo knyga (Nuo)

Jeremijo knyga (Jr.)

Jeremijo raudos (Lm)

Barucho knyga (Ba)

Ezechielio knyga (Tai)

Danieliaus knyga (Dn)

Ozėjos knyga (Ozas)

Joelio knyga (Jl)

Księga Amosa (Esu)

Obadijo knyga (Nuo)

Jonos knyga (Jon)

Miko knyga (Aš)

Nahumo knyga (Įjungta)

Habakuko knyga (Ha)

Zefanijo knyga (Taigi)

Haggai knyga (Ag)

Zacharijo knyga (Dėl)

Malachijo knyga (Ml)

 

Naujasis Testamentas

 

Istorinės knygos

Evangelijos :

Šv.. Matthew (Mt)

Šv.. Prekės ženklas (Mk)

Šv.. Lukas (Lukas)

Šv.. Jana (Dž)

Apaštalų darbai (Dz)

 

Mokomosios knygos

Šv.. Pauliaus laiškas romiečiams (Rz)

Šv.. Paulius 1 Sąrašas do Koryntian (1 Liga)

Šv.. Paulius 2 Sąrašas do Koryntian (2 Liga)

Šv.. Pauliaus laiškas galatams (Ga)

Šv.. Pauliaus laiškas efeziečiams (Ef)

Šv.. Pauliaus laiškas filipiečiams (Flp)

Šv.. Pauliaus laiškas kolosiečiams (Kol)

Šv.. Paulius 1 Laiškas tesalonikiečiams (1 Tavo)

Šv.. Paulius 2 Laiškas tesalonikiečiams (2 Tavo)

Šv.. Paulius 1 Tymoteusza sąrašas (1 Tm)

Šv.. Paulius 2 Tymoteusza sąrašas (2 Tm)

Šv.. Pauliaus laiškas Titui (Tt)

Šv.. Pauliaus laiškas Filemonui (Firn)

Hebrajų kalba (Hbr)

Šv.. Džeimsas (Jk)

Sąrašas 1 šv. Petras (1 P)

Sąrašas 2 šv. Petras (2 P)

Sąrašas 1 šv. Jana (1 Dž)

Sąrašas 2 šv. Jana (2 Dž)

Sąrašas 3 šv. Jana (3 Dž)

Šv.. Judy (Apskritis)

 

Pranašų knyga

Apokalipsė Šv.. Jana (Ap)

 

Šventojo Rašto tekstai. yra cituojami šiame „Katalikų religijos katekizme“ pagal „Tūkstantmečio Bibliją“ (Palottinum, Poznanė 1971).

 

Sutartinių dokumentų sąrašas

Konstitucija apie šventąją liturgiją (KL) Dogminė konstitucija Bažnyčioje (KK) Dogminė konstitucija apie dieviškąjį apreiškimą (KO)

Pastoracinė konstitucija apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje (KDK)

Nutarimas dėl socialinio minčių perdavimo priemonių (DSP)

Dekretas dėl Rytų katalikų bažnyčių (DKW)

Dekretas dėl ekumenizmo (NUO)

Dekretas dėl vyskupų pastoracijos Bažnyčioje (DB)

Dekretas dėl pritaikyto religinio gyvenimo atnaujinimo (DZ)

Dekretas dėl kunigų formavimo (DFK)

Dekretas dėl pasauliečių apaštalavimo (DOVANA) Nutarimas dėl misionieriškos Bažnyčios veiklos (DM)

Nutarimas dėl kunigų tarnystės ir gyvenimo (DK)

Deklaracija dėl krikščioniško švietimo (PASAKYTI)

Deklaracija dėl Bažnyčios požiūrio į nekrikščioniškas religijas (DRN)

Deklaracija dėl religijos laisvės (DWR)

Palikti atsakymą

Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas. Būtini laukai pažymėti *