ЛИТАНИЯ НА ВСИЧКИ СВЕТЦИ

ектения swietychЛИТАНИЯ НА ВСИЧКИ СВЕТЦИ

Господи, помилвай ни. Господи, помилвай ни.
Боже, помилвай ни. Боже, помилвай ни.
Господи, … чети нататък . . .