Eeuwig leven met God

Eeuwig leven met God

Iedereen wil leven. Jij houdt ook van het leven. U gelooft in het eeuwige leven. Maar je vraagt : of het een volledige breuk wordt met het huidige leven ?

Er is eeuwig leven bij God

Luister, hoe doen de Schriften. beeldt levendig het eeuwige leven met God uit : “Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbijgegaan, en de zee is niet meer. En ik zag de Heilige Stad, een nieuw Jeruzalem, neerdalend van God uit de hemel, versierd als een bruid versierd met juwelen voor haar man. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon spreken : «Hier is Gods tabernakel met mannen : en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en hij zal GOD MET HEM zijn. En hij zal elke traan uit hun ogen vegen, en de dood zal niet meer zijn. Geen rouw, geen schreeuw, geen problemen meer (voortaan) het zal niet, omdat de eerste dingen zijn overleden ». En zei degene die op de troon zat : "Zie, ik maak alle dingen nieuw" " (Ap 21, 1-5een).
Apocalypse (d.w.z.. Openbaring) st. Johannes is het moeilijkste boek in het Nieuwe Testament. Hij laat ons het leven van de Kerk zien en tegelijkertijd haar volheid in de hemel.
Dit nieuwe Jeruzalem presenteert de Apocalyps als Gods wezen met mensen. De verlosten zullen Zijn volk zijn, en hij zal zijn ,,God met hen ". Dan zijn er geen zorgen meer, tranen, dood, rouw, zwoegen, maar een leven van volheid en eeuwige vreugde.
Er is weinig dat we kunnen zeggen over het leven met God in de hemel op dit moment. Het is een misterie. Het kan niet in menselijke taal worden uitgedrukt, omdat :
,,Noch kon het oog zien, geen van beide oren hoorde, noch heeft het hart van de mens het begrepen, hoe grootse dingen heeft God hiervoor voorbereid, wie van hem houden " (1 Ziekte 2, 9).

Met God op aarde en in de hemel

De menselijke rede streeft er voortdurend naar het grote mysterie van de hemel te doorgronden. Wij weten, dat ons zijn met God hier op aarde begint. Door de doop zijn we in Christus opgenomen en hebben we het leven van God gekregen. Daarom St.. John schrijft in zijn eerste brief :
"Geliefde, we zijn nu Gods kinderen, maar moet nog naar buiten komen, wat we zullen zijn. Wij weten, dat wanneer het verschijnt, we zullen zijn zoals Hij, want we zullen hem zo zien, welke is " (1 J 3, 2).
St.. En Paul geeft les, die gemeenschap hier op aarde met Christus geeft ons de zekerheid in heerlijkheid met Hem te delen :
'U hebt de geest van adoptie als zoons ontvangen, waarin we kunnen uitroepen "Abba, vader ! ​ […] Als we kinderen zijn, het en erfgenamen : erfgenamen van God, en mede-erfgenamen met Christus, omdat we hiervoor met hem lijden, samen in glorie delen " (Rz 8, 15-17).
Het eeuwige leven is hier nauw mee verbonden, wat was hier op aarde. We zijn door de doop Gods kinderen geworden. Met Christus verenigd, nemen we al deel aan het leven van de Heilige Drie-eenheid hier op aarde. De ontwikkeling van het christelijk leven bestaat uit de voortdurende verdieping van deze deelname door de sacramenten. We zullen dit leven volledig in de hemel maken. Hier op aarde kan onze relatie met God worden verbroken. Het zal voor altijd in de hemel worden vastgelegd. De christelijke hoop loopt ten einde.
Geloof, die ons op aarde in staat stelt God onvolmaakt en vaag te kennen, het zal plaatsmaken voor directe en zekere kennis (door. 1 Ziekte 13, 12). Het zal ons het mysterie van Gods innerlijke leven onthullen, en dat is alles, wat God voor de mens heeft gedaan. Alleen dan zullen we het begrijpen, hoe God verlossing bereidde, en hoe hij die tot stand bracht door middel van zijn Zoon. Dan leren wij het ook kennen, Wie is Jezus Christus voor de wereld en hoe Hij, door de Heilige Geest, werkt in de Kerk en in ieder van ons. We zullen er ook achter komen, hoeveel we onze broeders in Christus verschuldigd zijn.
Door zulke volledige kennis verkrijgt liefde nieuwe kracht en bindt de verlosten zonder onderscheid en voor altijd met God. Deze kennis zal ook de wederzijdse liefde van alle geredden vergroten. Het zal onbelemmerd zijn en zal nooit ophouden.
Eeuwig geluk in de hemel zal niet voor iedereen hetzelfde zijn, maar aangepast aan de verdiensten en de mate van samenwerking met God hier op aarde. Dit is wat de Schrift ons vertelt. : Die spaarzaam zaait, deze spaarzaam en verzamelt, maar die royaal zaait, deze zal ook royaal verzamelen " (2 Ziekte 9, 6).
Deze kan naar de hemel gaan, die op het moment van overlijden met God verenigd is door een levensgemeenschap, dat wil zeggen, hij heeft heiligende genade.

Hoe zal ik God antwoorden ?

Eeuwig leven is nauw verbonden met het menselijk leven op aarde. Hoe geef je om het leven van God in jou ? Ontwikkelt u uw doopgeschenken?. : jouw geloof, hoop en liefde ?
De liturgie keert onze gedachten vaak naar de hemel. Hij doet dit vooral ter gelegenheid van de Hemelvaart van de Heer of de Hemelvaart van de Heilige Maagd Maria. maagd Maria. We eren de geredden in de hemel op het feest van Allerheiligen. Tijdens de heilige mis. bij deze vieringen denk ik aan de hemel ?
Overweeg de woorden van het lied :
“Ze dromen nog steeds van jouw hemel,
Waar uw liefde mij wacht.
Ik wil je voor altijd bezitten, Geluk, die voor altijd duurt.
Ik woon hier, Ik heb hier een huis, met mij gaat het goed,
En vol kracht, mijn God,
Maar ik wacht nog steeds, dat je me mijn geluk en mijn doel zult laten zien.
Ik droom nog steeds van jouw hemel…
Plots een stem, Gods stem vertelt het me: Wat doe je hier ?
Zo staan, niks doen ?
Omdat je weet, dat is jouw lot,
Je moet hameren terwijl het tijd is.
Ze dromen nog steeds van jouw hemel…
Nu weet ik het, het is hier geen droomtijd, maar met hun werk,
Ik moet de drempel van de eeuwigheid overwinnen,
Omdat God op mij wacht,
In mijn broeders met genade.
Ze dromen nog steeds van jouw hemel,
Waar uw liefde mij wacht,
Maar ik weet het al, hoe je te bezitten,
Geluk, die eeuwig duurt ".

(Muze. en woorden : EEN. Duval ; menigte. stuks. St.. Sierla).

Idee :

1. Jak ukazuje nam Apokalipsa przebywanie Boga z ludźmi ?

2. W jaki sposób dopełnia się w życiu wiecznym wiara, hoop en liefde ?

3. Od czego będzie zależało, ons geluk in de hemel ?

onthouden:

58. „Ani oko nie widziało, geen van beide oren hoorde, noch heeft het hart van de mens het begrepen, hoe grootse dingen heeft God hiervoor voorbereid, wie van hem houden " (1 Ziekte 2, 9). “Wij zijn vandaag Gods kinderen… we zullen zijn zoals Hij, want we zullen hem zo zien, welke is " (1 J 3, 2).

■ Taak :

1. Denk en schrijf, wat je verbinding met God hier op aarde verdiept.

2. Jakie błędne zdania słyszałeś o niebie i jak byś je sprostował ?

3. Jakie święta i dlaczego powinny kierować naszą myśl ku niebu ?

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *