Kas miršta mirtingoje nuodėmėje, šis amžinai įamžina jo pasitraukimą nuo Dievo ir Bažnyčios

Kas miršta mirtingoje nuodėmėje, šis amžinai įamžina jo pasitraukimą nuo Dievo ir Bažnyčios

Yra žmonių, kurie daro daug žalos kitiems ir sukelia jiems daug kančių. skaityk . . .