Modlitwa za rodziców

Modlitwa za rodziców

Boże mój, proszę Cię za moich rodziców. Oni mi dali życie i wychowanie. Dzięki nim zostałem ochrzczony i stałem się dzieckiem Bożym. Nieraz było im ciężko w życiu, a mimo to starali się zapewnić mi jak najwięcej dobrego.

Spraw, bym był im wdzięcznym dzieckiem i łaską swoją wynagródź ich trud. Daj, bym ich rozumiał, gdy są zmęczeni i skłopotani. Daj im zdrowie ciała i duszy, i błogosław ich trudom. Proszę Cię, o pokój i miłość w naszej rodzinie. Amen.

Dodaj komentarz