Cti svého otce a matku

Cti svého otce a matku

Takoví lidé jsou, kdo myslí, že čtvrté přikázání platí pouze pro malé děti. Oni si myslí, že to již na mladé neplatí, kteří se osamostatní. Jako dospělí již mají všechny povinnosti spojené se čtvrtým Božím přikázáním. A jak to opravdu je ?

Když jsi mladý…

Obvykle milujeme své rodiče, respektujeme, dobře o nich přemýšlíme a mluvíme o nich. Přejeme jim dobře. Toto přikázání se nám zdá snadné a srozumitelné. Rodiče jsou obvykle naši největší dobrodinci na Zemi. Někdy jsou však smutní, ale - naštěstí - vzácné situace, když se rodiče mýlí.
Stává se to například, že otec opustil rodinu a zanechal po sobě manželku a několik dětí. Nejstarší z nich, ve vašem věku, je rozhořčený. Nemůže klidně myslet na svého otce. Jak, že otec se mýlil a že se mýlil. Nedokážu si to představit, jak mohl dodržet přikázání : "Cti svého otce". Má tedy jen pohrdání a nenávist? ?
Může dospívající syn nebo dcera myslet na svého otce dobře, který se vrací opilý velmi často, bojuje doma a bije svou matku ? Jak přesně by se mladí lidé měli chovat v podobných rodinných situacích ? Co si myslet o jejich rodičích ? Jak se k nim vztahují ? Muž, kdo se chová nevhodně, je nešťastný. Nejčastěji to bolestně prožívá sám. Není však vždy schopen ustoupit ze špatné cesty nebo opustit svou závislost (např.. opilost). Je člověk nešťastný, ačkoli by byli vinni, zaslouží si pohrdání a ignorování ? Nebylo by vhodné tomu rozumět a přemýšlet o tom?, jak mu pomoci ? Pouze láska může najít správnou cestu, vyvést člověka z neštěstí. Pokud nám láska ve vztahu ke každému člověku říká, abychom mu porozuměli a pomohli mu v neštěstí, tím více to vyžaduje, pokud jde o rodiče. A v tomto případě platí také čtvrté Boží přikázání.

Když jsi dospělý…

Jednoho dne se osamostatníš od svých rodičů. Založíte si vlastní rodinu nebo opustíte rodinný dům. Potom vám čtvrté Boží přikázání dá nové úkoly. Rodiče, zvláště matka, jsou k vám navždy citově připoutáni. Nechtěli by tě ztratit, oni se bojí, abyste je duchovně neopustili a nestali se jim cizími. Vaše nejmenší zapomnění na ně, lhostejnost, drsnost slov nebo písmen atd.. může to být pro ně zdroj bolestných zážitků. Někdy přemýšlejte, s tím, co jim můžete udělat radost.
Pamatujte si jmeniny svých rodičů, výročí jejich svatby nebo jubilea. Nebylo by to rodičům líto, kdyby to dostali jako dárek, co by od vás stejně měli dostat ? Když si někdy založíš rodinu, musíte pamatovat nejen na své rodiče, ale také o rodičích manžela.
Návštěvy s rodinou vytvářejí a udržují atmosféru lásky a porozumění, Pak rodiče, zažívají štěstí svých dětí, sami se cítí šťastní.

V průběhu let ztratí vaši rodiče sílu, stanou se v životě bezmocní. Pak mohou akutně cítit osamělost a budou potřebovat péči. Idea, jak se rodiče cítí, kdo ví, že se jich děti chtějí zbavit jako zátěže z domova ? Je uvedení rodičů do pečovatelského domu projevem synovské péče o rodiče? ? Staří rodiče se mohou cítit trapně, když požádají své děti o hmotnou pomoc. A kdo má odpovědnost je podporovat ? Čtvrté přikázání nám připomíná naši povinnost předem se starat o staré rodiče.
Vítězství lásky
Z tisku, rádio, v televizi se dozvíte o mnoha tragických událostech. Slyšíte o zneužívání starých rodičů, opuštěný nebo dokonce vyhozen z domu. Určitě s vámi, stejně jako většina lidí, takové zprávy způsobují šok.
Zvážit : odkud pochází tato extrémní bezcitnost?, a možná i nenávist dětí k jejich rodičům ? Uvědomuješ si, to sobectví je zde na vrcholu. Vždy to začíná tím, že budete myslet jen na sebe, z drobných nedorozumění a konfliktů, které nebyly vyřešeny. Nespokojenost se pomalu zvyšuje, který se změní v nenávist. To zase vede k takovým nelidským činům.
To rozhodně není případ vaší rodiny. Jste schopni řešit drobné změny obratně a v duchu lásky?, každodenní konflikty ? Vyskytují se ve vaší rodině nedorozumění, která nejsou zcela vyřešena? ?
Vidíte takové tragické situace a události i mezi křesťany. Zřejmě zapomněli na povinnosti křtu a lásky, které jim Bůh dal. Nemohli s ní pracovat. Vaším úkolem je účinně k tomu přispět, být jinak, na přikázání Boží : ,,Cti si svého otce a matku. “. Nechte svou rodinu, aby se stala pro vaše okolí znamením pravé křesťanské lásky v rodině. Takové rodiny jsou dnes nezbytné, ve kterém vládne láska navzdory rostoucím nedorozuměním. Boží přikázání : „Cti svého otce a matku“ je výzva k vám.

Jak odpovím Bohu ?

Myslím, že tomu rozumíš, že Bůh ve čtvrtém přikázání vás volá, abyste byli neustále ostražití a často o tom přemýšleli, co se děje ve vašem rodinném domě. Mysli hned teď : jak dáváš najevo lásku svým rodičům, vděčnost, respekt, poslušnost ? Jak se máš, když uvidíte nějaké lidské chyby ve svých rodičích ? Co to děláš, že výsledná nedorozumění se nezmění ve vážné konflikty ? Vidíte strádání svých rodičů a můžete?, i přes své vlastní aktivity, pomoci jim ?
Zvažte slova písně, který vám ukáže, což je nejdůležitější při řešení všech lidských konfliktů :

Ddy ti někdy někdo vkročil do cesty nebo tě nudil, láska má svůj test.
Když se ve vás někdy probudí nutkání hádat se,
láska má svůj test.
Pán odpustil zloději a tak, kdo ho přibil, jejich hněv,
takže buďte připraveni se také zbavit hněvu, protože ho je na světě dost.

Tak, odmítnout hněv, protože ho je na světě dost.
Když si myslíte, že budete chytřejší než ostatní,
láska má svůj test.
Když to dělá někdo jiný, než chcete, láska má svůj test.
Pán odpustil…“

(Múza. a slova O.. K.. Bellestrem ; dav. ks. St Sierla).

■ Přemýšlejte :

1. “Na koho se vztahuje Boží přikázání : Cti svého otce a svou matku “ ?

2 Kiedy czwarte przykazanie wydaje się zbyt trudne do spełnienia ?

3. Jak człowiek dorosły i samodzielny wypełnia czwarte przykazanie ?

4. Do czego zobowiązuje to przykazanie w stosunku do rodziców starych i niedołężnych ?

5. Co jest początkiem grzechów ciężkich przeciw temu przykazaniu Bożemu ?

6. Czym powinna być twoja chrześcijańska rodzina dla innych rodzin ?

■ Pamatujte:

11. Do czego Bóg wzywa nas w przykazaniu : „Cti svého otce a své matky ?„3. přikázání„ Cti svého otce a matku “nás volá milovat, respektovat poslušnost a řešit neshody v duchu lásky.

12. Co je to hřích proti Božímu čtvrtému přikázání ?

Hříchem proti Božímu čtvrtému přikázání je nedostatek lásky a úcty k rodičům, neposlušnost. Nejhorším hříchem je škoda způsobená rodičům.

■ Úkol :

1. Przypomnij sobie i zanotuj znane ci z literatury przykłady szacunku dla rodziców.

2. Jakého člověka znáte z historie, kteří projevovali zvláštní úctu svým rodičům ?

3. Napsat, jako byste přesvědčili přítele, koho považujete za neúctu k rodičům.

zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.