Život za život

Život za život

Postavu Bl. Otec Maximilián Kolbe, ktorý dobrovoľne vydal svoj život za spoluväzňa. Cítime, že to bol krásny čin. Ale prečo ? Koniec koncov, v súlade s týmto, čo si študoval predtým, človek by si mal strážiť život a neriskovať smrť.

Môžem dať svoj život ?

Človek žije v spoločnosti. Prichádza na svet prostredníctvom ľudí. Za svoj vývoj vďačí ostatným. Berie veľa od ostatných, ale malo by to tiez vela dat. Stojí to za to, koľko dobrého to urobí pre ľudí. Má teda slúžiť spoločnosti so svojou inteligenciou, hmotný tovar, fyzická sila a zdravie. Aj keď má plné právo na život a správne vývojové podmienky, a spoločnosť je povinná zabezpečiť jeho osobnú bezpečnosť, môžu však nastať výnimočné situácie. Potom sa javia z vyšších dôvodov ako ich vlastná bezpečnosť a vyžadujú od človeka najvyššiu obetu života. Dejiny nám hovoria o takých obetiach, ako sú hrdinské činy.
Sám Boh ukazuje, že má pravdu, vzdaním sa svojho Syna, aby zachránil svet. Dôkazom je smrť Ježiša Krista za ľudské hriechy, že existujú hodnoty väčšie ako život. ,,Nikto nemá väčšiu lásku ako je táto, keď niekto položí život za svojich priateľov “ (J 15, 13).

Kedy dať svoj život ?

Možno sa nám to zdá, že obeta vlastného života sa v skutočnosti vyžaduje iba v čase vojny alebo prenasledovania. Medzitým sa môžeme každý deň stretnúť so situáciami, keď musíte riskovať svoje zdravie alebo život. Nikto by to nenazval neuváženým alebo samovraždou. Naopak, potom hovoríme o obete, odvaha, šľachta. O aké situácie ide ?
Súvisia s určitými profesiami. Napríklad kňaz, lekára, domobranec, hasič, ak si chcú svedomite plniť svoje pracovné povinnosti, môžu za to zaplatiť zdravím alebo životom. A nikto nepovie, je to neuvážené. Skôr budú písať : zomrel na policajnej stanici, dal svoj život do služby blížnemu atď.. Kto sa teda rozhodol slúžiť spoločnosti týmto spôsobom?, musí byť na to pripravený. V kritickej chvíli nemôže ustúpiť a ustúpiť. Spoločnosť má právo na takúto veľkú obeť z jej strany. Pretože prácu nemožno považovať iba za zdroj príjmu, ale treba to chápať ako službu Bohu a blížnym.
Keď je vlasť v ohrození, treba sa jej brániť aj za cenu životnej obete. Útek je potom zbabelosť, a dokonca trestný čin proti štátu. Na druhej strane, zdravotné postihnutie a smrť sú pýcha a hrdinstvo.
Príklad toho napríklad počas poslednej vojny, keď toľko Poliakov zomrelo za slobodu. Česť Poliaka postavili vyššie a slobodu Vlasti z ich života vyššie.
Ľudia sú pripravení dať životy aj za svoju vieru. Predstavujú ich najhlbšiu osobnú hodnotu. Dávať im život, sú verní svojmu svedomiu. Pre veriacich je viera taká hodnota. Preto chcú dať svoj život za vieru a chcú byť verní Bohu a svojmu svedomiu. V histórii Cirkvi máme veľa hrdinov viery. Niektorých si ctíme ako svätých, spojíme sa s nimi v čase záhybu-
predstavenie eucharistickej obety. Sú pre nás vzorom, ako sa správať v čase skúšky. Niekedy blízka oblasť postihne prírodná katastrofa. Potom všetci utekajú na záchranu. A stáva sa, že niekto dobrovoľne riskuje, že príde o život.
S príkladmi takéhoto hrdinstva sa stretávame počas potopy, oheň, nehoda v bani, v továrni a pod..
Keď vedľa teba zomrie muž, musí byť zachránený. To nebude vždy možné bez ujmy na zdraví človeka. A napriek tomu sa toho nezdržujeme. Keby si sa bála, že tým, že zachrániš svojho blížneho, vystavíš svoj život riziku a riadený takýmto strachom sa zdržíš pomoci, boli by ste neetickí a čelili by ste všeobecnému odsúdeniu.
Keď uvidíte vedľa seba hladného človeka, v krajnej núdzi, musíš mu pomôcť, aj keby to súviselo s ujmou na vlastnom zdraví. Chce to veľkú ušľachtilosť, v takých chvíľach nepodľahnúť strachu o svoju vlastnú existenciu a nezatvárať sa do seba.
Život je veľký poklad, ale nie najdôležitejšie. Sú ďalšie, ktoré sú cennejšie. Je to láska k Bohu a láska k blížnym, Vlasť a viery, zodpovednosť za zverené úlohy. A preto je to dovolené, a dokonca musíte byť pripravení urobiť pre nich najväčšiu obeť, je to na dávanie života.
Toto by mal kresťan urobiť ako prvé, plniť Kristovo prikázanie lásky : ,,Toto je moje prikázanie, že sa máte radi, ako ťa milujem “ (J 15, 12), teda dovtedy, kým za nás nedá svoj život.

Ako odpoviem Bohu ?

Teraz rozumieš, prečo dnes obdivujeme otca Maximiliána, prečo vzdávame hold mučeníkom a hrdinom. Obdivujeme na nich lásku, ktorá zašla do extrému.
Málokedy nás Boh postaví do takýchto okolností. Ale keď sa to stane, egoizmus zavrie moje srdce a vezme mi odvahu ? Toto zvážim pri výbere povolania. Myslím na svoju budúcu profesionálnu prácu iba ako na zdroj príjmu, alebo ako služba Bohu a blížnym ?
Modlitba :
„Bože, ktoré ste chceli, že sv.. Ján Krstiteľ bol predchodcom narodenia vášho Syna, aby sa to stalo, prosím, aby sme ho mali radi, ktorý dal svoj život za pravdu a spravodlivosť, statočne žili podľa vyznania vášho učenia “ (Rímsky misál - zbierka. 29 August - Umučenie sv.. Jána Krstiteľa).

■ Pomyśl :

1. Jak Bóg i ludzie patrzą na ofiarę z życia ?

2. W których zawodach praca jest związana z narażaniem się na utratę życia ?

3. Dla obrony jakich wartości człowiek może narażać swoje zdrowie i życie ?

4. W jakich sytuacjach jesteśmy zobowiązani narazić własne zdrowie i życie dla dobra bliźniego ?

■ Zapamiętaj :

37. Čo je obeta života v službe Bohu a blížnym pre kresťana? ?

Obeta života v službe Bohu a blížnym je pre kresťana splnením Kristovho príkazu lásky.

■ Zadanie :

1. Podaj przykłady ludzi współczesnych, ktorí pri výkone svojej profesie obetovali svoje zdravie alebo život v službe Bohu, môj sused, Vlasť.

2. Uzasadnij powiedzenie : ,,O vlasti sa dá ľahko rozprávať, ťažšie pre ňu pracovať, ešte ťažšie zomrieť, a najťažšie trpieť “.

One thought on “Život za život”

  1. Który z Katolików przestrzega przykazań? oddaje życie swoje za przyjaciół swoich? i od kiedy to człowiek cały swój rozwój zawdzięcza innym? brednie nad bredniami. Swój rozwój człowiek zawdzięcza sobie a innym tylko życie według norm społecznych narzuconych przez kościół katolicki czyli życie w niewiedzy.

Zanechať Odpoveď

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *