Nowenna o pomoc i uproszenie łask do Ojca Pio

Nowenna o pomocNowenna o pomoc i uproszenie łask do Ojca Pio

Dzień 1 – Święty Ojcze Pio, ty z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża, „mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów, prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga”; wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie…, którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… (codziennie).

Dzień 2 – Święty Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy „staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga-Człowieka”, by „wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga”; ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji…, którą ci przedkładam.

Dzień 3 – Święty Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka; wierzyłeś, że „Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą”. Módl się za mną w moich trudnościach… i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.

Dzień 4 – Święty Ojcze Pio, doświadczany z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je jako „los wybranych dusz” i „dar prowadzący do zbawienia”; wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból, i uproś mi łaskę…

Dzień 5 – Święty Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, że „Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany”, że z cierpienia rodzi się pokój, a w rozpaczy odrzucenia „budzi się nadzieja”; bądź ze mną w moim doświadczeniu…, abym ufał miłości Bożej.

Dzień 6 – Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze. Wiedziałeś, że „gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie zaś nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba” – bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę…

Dzień 7 – Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości i módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę…

Dzień 8 – Święty Ojcze Pio, wzorze ewagelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg  „nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go”. W imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar…, o który cię z ufnością proszę.

Dzień 9 – Święty Ojcze Pio, Maryja była ci „Matką najmilszą”, Ją wysławiałeś „najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi”. Przez twoje oddanie Matce Bożej proszę o pomoc w mojej potrzebie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *