Curriculum vitae – St.. Jan Vianney

Zou je naar hem toe willen gaan ? (St.. Jan Vianney)

Tot op de dag van vandaag staat er nog steeds een stenen huis in Ars in Frankrijk. Hier ging het voorbij 100 jaren geleden woonde er een dorpsparochie, stuks. Jan Vianney. Jaarlijks komen honderden pelgrims en toeristen naar Ars, Jong en oud, goed opgeleid en eenvoudig. Ze gaan geconcentreerd door het arme appartement van Fr.. John Vianney en ze gaan richting de kerk. Daarin stoppen ze bij de oude, ongemakkelijk biecht, waarin Fr.. Vianney. Waarom komen ze hier? ? Wie was Fr.. Jan Vianney, dat zijn persoon tot op de dag van vandaag nog steeds mensen interesseert en aantrekt ?
De jonge John Vianney werd door zijn ouders opgevoed in een geest van trouw aan de kerk. Hij had geen speciale vaardigheden om te leren. Hij droomde ervan, priester worden. Daarom probeerde hij door ijver en solide werk de nodige informatie te krijgen. Dankzij Gods hulp en uw ijver, hij heeft zijn doel bereikt. Kort na zijn priesterwijding werd hij benoemd tot pastoor van Ars. Het was een kleine parochie met de armen, een verwaarloosde kerk.
Vanaf de eerste dagen van zijn verblijf in dit dorp, p.. John probeerde zijn parochianen op alle mogelijke manieren te leren kennen. Hij wachtte niet, totdat ze bij hem komen, maar hij liep zelf door het dorp, huizen bezocht, waarin ze leefden, hij keek naar hun werk. Hij sprak hartelijk met hen. Hij realiseerde zich al snel, dat staat hem zwaar werk te wachten, dat de levens van zijn parochianen echt christelijk worden.
De bezoeken leerden hem meer. Hij wist het vanaf dat moment, wat de mensen van Ars nodig hebben. Hij vertelde ze erover in zijn preken, eenvoudig en duidelijk. Hij nam alle toehoorders bij het hart. Hij kreeg langzaamaan respect en begrip. Het leidde tot een levensverandering. Uiteindelijk bereikte hij het doel van zijn werk: hun bekering. Het vond plaats in het sacrament van boete.
Mensen, die zijn goedheid hebben gekend in hun gesprekken, vriendelijkheid en hart, ze openden hun geweten met meer vertrouwen. En deze, die nog wat weerstand hadden, ze overtuigden zichzelf door naar het heel eenvoudig te kijken, bescheiden, en zelfs een slechte manier van leven, diepe concentratie tijdens de viering van de diensten, veelvuldig gebed in een bescheiden kerk en de mogelijkheid om ze te vergeven, die hem bewust veel problemen bezorgden.
Oude biechtstoel, iedereen kijkt vandaag, was hier getuige van, wat er met hem in de zielen gebeurde. Het is inderdaad een diep mysterie, maar we weten hiervan, wie waren daar, dat menig zondaar hier met grote angst kwam, vaak jarenlang geplaagd door gewetensangst, onzekerheid of bewustzijn van onbelangrijke bekentenissen. Hier werd hem vergeven, begrip en begeleiding voor een nieuw leven. Niemand vertrok hier zonder troost. Hij wist het, dat de goede Vader hem nog steeds liefheeft, wie is er in de hemel.
Daar, die vergeving van God verkregen via Fr.. Jana, ze spraken over hem tegen anderen als een goede biechtvader, wie kent de harten van mensen. De mond-op-mondboodschap verspreidde zich snel naar de omliggende dorpen. Er kwamen steeds meer mensen naar Ars. Sommigen uit nieuwsgierigheid, anderen in ongeloof, en allen vertrokken getransformeerd door Christus te ontmoeten die vergevensgezind was in het sacrament van boete.
Ks. Jan bracht steeds meer tijd door in de biechtstoel. In de winter ca. 10 uren, en in de zomer zelfs tot 18 uren. Het werk was buitengewoon zwaar. Hij klaagde nooit over vermoeidheid, hitte of kou. Hij diende altijd iedereen met alle toewijding. Hij begon 's ochtends vroeg aan de werkdag, en het eindigde 's avonds laat.
Maar op een dag, ondanks de grote groep mensen die op hem wachtte, kwam niet naar de biechtstoel. Hij had niet de kracht om uit bed op te staan. Een korte en ernstige ziekte begon, en dan de dood, die volgde 4. VIII. 1859 r. Het vervulde iedereen met diepe spijt, wie kende hem. Massa's mensen kwamen naar de begrafenis. Op deze manier wilden ze hun dankbaarheid voor alles tonen, wat God hun gaf door de handen van de pastoor van Ars tijdens zijn priesterlijke werk, blijvend 40 jaren.
Pius X riep hem uit tot patroonheilige van de pastoors, omdat hij zijn hele leven een groot voorbeeld was van oprechte zorg voor het religieuze leven van zijn parochianen.
Als u geïnteresseerd bent in de figuur van Fr.. Jana Vianneya, je kunt veel over hem leren in het artikel : "Een echt portret van de patroonheilige van de parochiepriesters van de wereld" geplaatst ,,Katholieke Gids "z 1961 r. s. 504-505, en zelfs meer uit het boek van Franciszek Trochu ,,De pastoor van Ars ".

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *