Литания за Адвент

Литания за Адвент

Баща на небето, Бог, помилвай ни
Сине, Изкупител на света, Бог…
Светия Дух, Бог…
света Троица, Един Бог…
Исусе, Słowo Przedwiecznegoчети нататък . . .