Modlitwa do Matki Bożej o opiekę

Modlitwa do Matki Bożej o opiekę

(Modlitwa żony)

Matko Najświętsza, Maryjo, cieszę się, że z Tobą dzielę godność niewiasty i małżonki. Uproś u Pana naszego, Jezusa Chrystusa, o błogosławiona między niewiastami, świętość naszego małżeństwa. Wiem, że mam wielkie zadanie: przez uświęcenie osobiste uszlachetnić tych, którzy ze mną żyją. Nie chcę zawieść Bożego zaufania. Pomóż mi, Matko pięknej miłości, miłować Boga nade wszystko, naucz modlić się, obcować z Bogiem. Jak bardzo    pragnęłabym, aby w domu naszym panowała atmosfera religijna, abyśmy się liczyli z Bożą wolą i pełnili ją każdego dnia.

Wstaw    się do Twego Syna    za    moim    mężem, uproś nam wielką łaskę — służenia Bogu w czystym małżeństwie. Matko Boża, czuwaj wraz z mężem Twoim, św. Józefem, nad naszym małżeństwem i naszymi dziećmi — teraz i w ostatniej godzinie naszej. Amen.

Dodaj komentarz