Námitka kajícníka

Námitka kajícníka

ŽALM 51 (50)

Smiluj se nade mnou, Bůh, v jeho neochvějné lásce, * odejmi mou nepravost s velkou lítostí.

Úplně mě omyjte * a očist mě od mého hříchu.

Uznávám totiž svou nepravost, * a můj hřích je vždy přede mnou. .

Proti tobě jsem zhřešil * a udělal jsem to, co se děje před tebou. * Že byste byli jen na svém úsudku * a spravedlivý podle jeho soudu.

Tady jsem se narodil provinile * a jako hříšníka mě moje matka počala.

A máte radost ze skryté pravdy, * nauč mě tajemství moudrosti.

Posyp mě yzopem, a stanu se. Průhledná, * umýt, mě, a na sněhu zbělím.

Udělejte to, abych slyšel radost a radost, * ať se kosti radují, kterou jste rozdrtili. Odvrať svou tvář od mých hříchů * a vymazat veškerou mou vinu.

Vytvořit, Bůh, čisté srdce ve mně * a obnovte ve mně vytrvalého ducha.

Neodvrhuj mě od tváře * a neodejmi ode mne svého svatého ducha.

Přineste mi radost z vaší spásy * a posílit mě obětavým duchem.

Budu učit nespravedlivé na vašich cestách * a hříšníci se k vám vrátí.

Osvoboď mě, Bůh, z trestu za prolití krve, * Bůh, můj Spasitel, * ať můj jazyk chválí tvou spravedlnost.

Pán, otevři rty, * a moje ústa vyhlásí tvou slávu.

Neradujte se z oběti, * a zápalné oběti, i kdybych dal, nepřijmete.

Hoż, moje oběť je zkroušený duch, * s pokorným a zkroušeným srdcem, Bůh, nepohrdáš.

Pán, ukaž milost Sionu ve své dobrotě, přestavět zdi Jeruzaléma.

Potom přijmete spravedlivé a zápalné oběti, * pak obětují telata na tvém oltáři.

zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *