Pasaules glābšana notiek ar Kristus un Baznīcas euharistisko upuri

Pasaules glābšana notiek ar Kristus un Baznīcas euharistisko upuri

Jūs jūtaties laimīgs, kad esi kādam vajadzīgs, gdy inni w swoich planach naprawdę liczą naturpini lasīt . . .