Záchrana světa se uskutečňuje eucharistickou obětí Krista a církve

Záchrana světa se uskutečňuje eucharistickou obětí Krista a církve

Cítíte se šťastní, když vás někdo potřebuje, gdy inni w swoich planach naprawdę liczą načíst dál . . .