Modlitba lítosti

Modlitba ZaluPokání

Je známo, že ho nebude upřímně litovat, kdo bezmyšlenkovitě čte modlitbu z modlitební knihy. Musíte prožít žal v hlubinách své duše. Podívejte se tedy na okamžik na obraz Ukřižovaného Pána Ježíše a svými slovy se omluvte za jeho hříchy, které jste spáchali. Řekni mu, že navzdory svým slabostem Ho miluješ nade vše.

Pak jen opatrně vyslovte jednu z následujících modliteb:

Modlitba lítosti

Ježíš, skrze svou smrt jsi nás smířil s Otcem a zachránil jsi nás. Stali jste se neposkvrněnou smírnou obětí za mé hříchy a hříchy celého světa; vyslyš mě a slituj se nad mnou.

Přišel jsi na svět, zachránit hříšníky. Stal ses pro nás chudým, abychom zbohatli díky vaší chudobě. Vyvoláváte všechny k sobě, kteří jsou unavení a zatíženi, osvěžit je. Máte moc odpouštět hříchy; vyslyš mě a slituj se nad mnou.

Jste vzkříšeni a sedíte po pravici Otce, přimlouvat se za nás. Pro každého, kteří vás poslouchají, stanete se autorem spásy. Budete soudit živé a mrtvé; smiluj se nade mnou.

Jsi naše jediná cesta k Otci, jsi naše moudrost od Boha, spravedlnost a spása. Přišel jsi na svět, abychom mohli mít plnohodnotný život. Dobrý pastýř, komu jsi za mě dal svůj život, smiluj se nade mnou. Amen.

Jedna myšlenka na „Modlitba lítosti”

zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *