СУТРЕШЕН ЕКЗОРЦИЗЪМ

СУТРЕШЕН ЕКЗОРЦИЗЪМ

В името на Бог в Светата Троица, Един: Татко, Син и Свети Дух – бягайте от злите духове от това място, за да не видиш, nieчети нататък . . .