Писанието говори за ангели

аниол„Благослови Господа, всичките му ангели, мощни герои, изпълнявайки Неговите заповеди, да чуе гласа на думата му. Благослови Господа, всичките му домакини, слугите му, pełniący Jegoчети нататък . . .