Vad är Psalmens bok?

Vad är Psalmens bok?

Psaltaren är en samling 150 religiösa sånger. Det här är underbara lovsånger, böner, botfärdig, didaktisk, patriotisk – religiösa och många andra. De har olika författare, de byggdes mellan 11 och 4 århundraden f.Kr.. Mer än sjuttio psalmer är troligen skrivna av kung David.
Psaltaren är uppdelad i fem delar, i bilden av en fembok. Enastående poeter översatte psalmer till vårt modersmål, inklusive Jan Kochanowski, Czesław Miłosz och Leopold Staff.
Uttrycket psalm själv kommer från det grekiska ordet psalmos. Det betyder en sång som spelas till ackompanjemang av stränginstrument. De bibliska psalmerna inkluderar religiös Israels sånger, relaterade till templets liturgi, och med bön i synagogen.
Psalmer intar en mycket viktig plats i kyrkans liturgi. De kännetecknas av djupet av religiösa upplevelser, emotionell rikedom och stort poetiskt värde.
Psalmerna påverkade starkt förändringarna i lyrisk poesi. Poeter från olika epoker hänvisade till deras form och stil.

Det finns psalmer inte bara i den kristna religionen. Många fragment av Koranen har en form som mycket tydligt liknar psalmerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. behövliga fält är markerade *