Världens frälsning åstadkommes i Kristi och kyrkans eukaristiska offer

Världens frälsning åstadkommes i Kristi och kyrkans eukaristiska offer

Du känner dig lycklig, när du behövs av någon, gdy inni w swoich planach naprawdę liczą naLäs vidare . . .