Lista över böcker i de heliga skrifterna

Lista över böcker i de heliga skrifterna

 

Gamla testamentet

 

Historiska böcker

Genesis (Gen.)

Andra Moseboken (Wj)

3 Moseboken (Lt.)

Numerens bok (Lb)

5 Moseboken (Pwt) Josuas bok (Joz)

Domarnas bok (Sdz)

Ruths bok (Rt)

1 Samuels bok (1 Sm)

2 Samuels bok (2 Sm)

1 Kungaboken (1 Blod)

2 Kungaboken (2 Blod)

1 Krönikeboken (1 Krn)

2 Krönikeboken (2 Krn)

Esdras bok (Ezd)

Nehemjas bok (Född)

Tobits bok (Tb)

Judiths bok (Jdt)

Esters bok (Är)

1 Maccabees bok (1 Mch)

2 Maccabees bok (2 Mch)

 

Utbildningsböcker

Jobb (Jobb)

Psaltaren (Ps)

Ordspråksboken (Ex)

Predikaren (Koh)

Song of songs (Pnp)

Visdomsboken (Dr)

Siraks visdom (Präst) (Ost)

 

Profetiska böcker

Jesajas bok (Från)

Jeremias bok (Jr)

Jeremias klagan (Lm)

Baruchs bok (Ba)

Hesekiels bok (Detta)

Daniels bok (Dn)

Hoseas bok (Uns)

Joels bok (Jl)

Księga Amosa (Am)

Obadiahs bok (Från)

Jonas bok (Jon)

Mika bok (Mig)

Nahums bok (På)

Habakkuks bok (Ha)

Sefanjas bok (Så)

Haggai-boken (Ag)

Sakarjas bok (För)

Malakis bok (Ml)

 

Nya testamentet

 

Historiska böcker

Evangelier :

St.. Matthew (Mt)

St.. varumärke (Mk)

St.. Luke (Luke)

St.. Jana (J)

Apostlarnas handlingar (Dz)

 

Utbildningsböcker

St.. Paulus brev till romarna (Rz)

St.. Paul 1 Lista gör Koryntian (1 Sjukdom)

St.. Paul 2 Lista gör Koryntian (2 Sjukdom)

St.. Paulus brev till galaterna (Ga)

St.. Paulus brev till efesierna (Ef)

St.. Paulus brev till filippierna (Flp)

St.. Pauls brev till kolosserna (Kol.)

St.. Paul 1 Brev till tessalonikerna (1 Din)

St.. Paul 2 Brev till tessalonikerna (2 Din)

St.. Paul 1 List do Tymoteusza (1 Tm)

St.. Paul 2 List do Tymoteusza (2 Tm)

St.. Paulus brev till Titus (Tt)

St.. Pauls brev till Philemon (Firn)

Hebreerbrevet (Hbr)

St.. James (Jk)

Lista 1 st. Peter (1 P)

Lista 2 st. Peter (2 P)

Lista 1 st. Jana (1 J)

Lista 2 st. Jana (2 J)

Lista 3 st. Jana (3 J)

St.. Judy (Grevskap)

 

Profetisk bok

Apocalypse of St.. Jana (Ap)

 

Texterna i de heliga skrifterna. citeras i denna "katekism av den katolska religionen" enligt "Millennium Bible" (Pallottinum, Poznan 1971).

 

Lista över sammanhängande dokument

Konstitution om den heliga liturgin (KL) Dogmatisk konstitution om kyrkan (KK) Dogmatisk konstitution om gudomlig uppenbarelse (KO)

Pastoral konstitution om kyrkan i den moderna världen (KDK)

Beslut om medel för social överföring av tankar (DSP)

Dekret om de östkatolska kyrkorna (DKW)

Dekret om ekumenism (FRÅN)

Beslut om biskopernas pastorala kontor i kyrkan (DB)

Dekret om anpassad förnyelse av religiöst liv (DZ)

Dekret om bildandet av präster (DFK)

Beslut om lekmännens apostolat (GE) Beslut om kyrkans missionärsverksamhet (DM)

Dekret om prästernas tjänst och liv (DK)

Förklaring om kristen utbildning (SÄGA)

Förklaring om kyrkans attityd till icke-kristna religioner (DRN)

Förklaring om religionsfrihet (DWR)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. behövliga fält är markerade *