Kristus ukazuje Otcovo milosrdenstvo vo sviatosti pokánia

Kristus ukazuje Otcovo milosrdenstvo vo sviatosti pokánia

Keď sa chceš s niekým zmieriť, potom použijete príslušné značky, aby ste vyjadrili svoju túžbu uzavrieť mier. Niekiedypokračuj v čítaní . . .