Kristus, prítomný v slove počas svätej omše, vyzýva Cirkev, aby spolupracovala na diele spásy

Kristus, prítomný v slove počas svätej omše, vyzýva Cirkev, aby spolupracovala na diele spásy

Niektorí ľudia často meškajú na omšu. Dlaczego tak siępokračuj v čítaní . . .