V Ježišovi Kristovi Boh Otec zjavuje svoju spásnu lásku k ľudstvu

V Ježišovi Kristovi Boh Otec zjavuje svoju spásnu lásku k ľudstvu

Rodičia sa niekedy vzdajú svojich detí, pretože ich očakávania zlyhali. Nauczyciel odwraca się odpokračuj v čítaní . . .