Cirkev Kristova uskutočňuje svoje poslanie prostredníctvom sily Ducha Svätého

Cirkev Kristova uskutočňuje svoje poslanie prostredníctvom sily Ducha Svätého

Úlohu Cirkvi už poznáte. Vieš, že jeho činy sú vedené Duchom Svätým. Zesłał Go Chrystus w dniu PięćdziesiątnicyCzytaj dalej . . .