Všetci Boží ľudia sa zúčastňujú na Kristovom kňazstve

Všetci Boží ľudia sa zúčastňujú na Kristovom kňazstve

Nemáš rád svojich priateľov, ktorí myslia iba na seba a vo všetkom hľadajú iba svoj vlastný prospech. Słuszniepokračuj v čítaní . . .