Spása sveta sa uskutočňuje eucharistickou obetou Krista a Cirkvi

Spása sveta sa uskutočňuje eucharistickou obetou Krista a Cirkvi

Cítite sa šťastní, keď ťa niekto potrebuje, gdy inni w swoich planach naprawdę liczą napokračuj v čítaní . . .