Cti si otca a matku

Cti si otca a matku

Sú takí ľudia, ktorí si myslia, že štvrté prikázanie platí iba pre malé deti. Myslia si, že to už pre mladých neplatí, ktorí sa osamostatňujú. Ako dospelí už majú všetky povinnosti spojené so štvrtým Božím prikázaním. A ako je to v skutočnosti ?

Keď si mladý…

Zvyčajne milujeme svojich rodičov, rešpektujeme, myslíme a hovoríme o nich dobre. Prajeme im dobre. Toto prikázanie sa nám zdá ľahké a zrozumiteľné. Rodičia sú zvyčajne našimi najväčšími dobrodincami na zemi. Sú však niekedy smutní, ale - našťastie - ojedinelé situácie, keď rodičia robia zle.
Stáva sa to napr, že otec opustil rodinu a zanechal po sebe manželku a niekoľko detí. Najstarší z nich, v tvojom veku, je rozhorčený. Nemôže pokojne myslieť na svojho otca. Ako, že otec sa mýlil a že sa mýlil. Neviem si to predstavit, ako mohol dodržať prikázanie : „Cti svojho otca“. Má potom iba pohŕdanie a nenávisť? ?
Môže dospievajúci syn alebo dcéra myslieť na svojho otca dobre, ktorý sa vracia opitý veľmi často, bojuje doma a bije matku ? Ako presne by sa mali mladí ľudia správať v podobných rodinných situáciách ? Čo si o ich rodičoch myslieť ? Ako s nimi súvisieť ? Muž, kto koná neprimerane, je nešťastný. Najčastejšie to bolestne prežíva sám. Nie vždy však dokáže ustúpiť zo zlej cesty alebo opustiť svoju závislosť (napr.. opilstvo). Je človek nešťastný, hoci by boli vinní, zaslúži si pohŕdanie a nerešpektovanie ? Nebolo by vhodné tomu rozumieť a uvažovať o tom?, ako mu pomôcť ? Iba láska si môže nájsť tú správnu cestu, vyviesť človeka z nešťastia. Ak nám láska vo vzťahu ku každému človeku hovorí, aby sme mu porozumeli a pomohli mu v nešťastí, tým viac si to vyžaduje, pokiaľ ide o rodičov. A v tomto prípade platí aj štvrté Božie prikázanie.

Keď ste dospelí…

Jedného dňa sa osamostatníš od svojich rodičov. Založíte si vlastnú rodinu alebo opustíte rodinný dom. Potom vám štvrté Božie prikázanie dá nové úlohy. Rodičia, hlavne matka, sú k vám navždy citovo pripútaní. Nechceli by ťa stratiť, majú strach, aby ste ich duchovne neopustili a nestali sa pre nich cudzincami. Preto vaše najmenšie zabudnutie na ne, ľahostajnosť, drsnosť slov alebo písmen atď.. môže to byť pre nich zdroj bolestivých zážitkov. Zamyslite sa niekedy, s tým, čím ich môžete urobiť šťastnými.
Pamätajte si meniny svojich rodičov, výročie ich svadby alebo jubilea. Nebolo by to rodičom ľúto, keby to dostali ako dar, čo by od vás aj tak mali dostať ? Kedy si niekedy založíš svoju rodinu, musíte pamätať nielen na svojich rodičov, ale aj o rodičoch manžela.
Návštevy s rodinou vytvárajú a udržiavajú atmosféru lásky a porozumenia, Potom rodičia, prežívajú šťastie svojich detí, sami sa cítia šťastní.

V priebehu rokov vaši rodičia stratia silu, stanú sa v živote bezmocnými. Potom môžu akútne pocítiť osamelosť a budú potrebovať starostlivosť. Nápad, ako sa cítia rodičia, kto vie, že sa ich deti chcú zbaviť ako bremena z domova ? Je umiestnenie rodičov do domu ošetrovateľskej starostlivosti prejavom synovskej starostlivosti o rodičov? ? Starí rodičia sa môžu cítiť trápne požiadať svoje deti o materiálnu pomoc. A kto má zodpovednosť ich podporovať ? Štvrté prikázanie nám pripomína našu povinnosť vopred sa starať o starých rodičov.
Víťazstvo lásky
Z tlače, rádio, v televízii sa dozviete o mnohých tragických udalostiach. Počujete o zneužívaní starých rodičov, opustený alebo dokonca vyhodený z domu. Určite s vami, tak ako väčšina ľudí, takáto správa spôsobuje šok.
Zvážte : odkiaľ pochádza táto extrémna bezcitnosť?, a možno nenávisť detí k rodičom ? Uvedomuješ si, že sebectvo je tu na vrchole. Vždy sa to začína myslením iba na seba, z menších nedorozumení a konfliktov, ktoré neboli doriešené. Nechuť sa pomaly zvyšuje, ktorá sa zmení na nenávisť. To zase vedie k takým neľudským činom.
Vo vašej rodine to tak určite nie je. Dokážete šikovne a v duchu lásky vyriešiť malé zmeny?, každodenné konflikty ? Vyskytujú sa vo vašej rodine nejaké nedorozumenia, ktoré nie sú úplne vyriešené? ?
Takéto tragické situácie a udalosti vidíte aj medzi kresťanmi. Zrejme zabudli na povinnosti krstu a lásky, ktoré im Boh dal. Nemohli s ňou pracovať. Náplňou vašej práce je efektívne k tomu prispievať, byť inak, na prikázanie Božie : ,,Cti si svojho otca a matku “, bolo udržiavané v živote. Nechajte svoju rodinu, aby sa stala pre vaše okolie znamením skutočnej kresťanskej lásky v rodine. Takéto rodiny sú dnes potrebné, v ktorej vládne láska napriek množiacim sa nedorozumeniam. Božie prikázanie : „Cti svojho otca a svoju matku“ je výzva pre vás.

Ako odpoviem Bohu ?

Myslím, že tomu rozumieš, že Boh vás vo štvrtom prikázaní volá, aby ste boli neustále v strehu a často o tom uvažovali, čo sa deje vo vašom rodinnom dome. Myslite práve teraz : ako dávaš svojim rodičom najavo lásku, vďačnosť, rešpekt, poslušnosť ? Ako sa správaš, keď vidíš nejaké ľudské chyby vo svojich rodičoch ? Čo robíš, že výsledné nedorozumenia sa nezmenia na vážne konflikty ? Vidíte ťažkosti svojich rodičov a môžete?, napriek vlastným aktivitám, pomôcť im ?
Zvážte slová piesne, ktorý ti ukáže, čo je najdôležitejšie pri riešení všetkých ľudských konfliktov :

Ddy ti niekedy niekto vošiel do cesty alebo ťa nudil, láska má svoju skúšku.
Keď sa vo vás niekedy prebudí nutkanie pohádať sa,
láska má svoju skúšku.
Pán zlodejovi odpustil a toto, kto ho pribil, ich hnev,
takže buďte pripravení zbaviť sa aj hnevu, pretože ho je na svete dosť.

tak, odmietnuť hnev, pretože ho je na svete dosť.
Keď si myslíte, že budete múdrejší ako ostatní,
láska má svoju skúšku.
Keď to robí niekto iný, ako chceš, láska má svoju skúšku.
Pán odpustil…“

(Múza. a slová O.. K. Bellestrem ; dav. ks. St Sierla).

■ Zamyslite sa :

1. “Na koho sa vzťahuje Božie prikázanie : Cti si otca a matku “ ?

2 Kiedy czwarte przykazanie wydaje się zbyt trudne do spełnienia ?

3. Jak człowiek dorosły i samodzielny wypełnia czwarte przykazanie ?

4. Do czego zobowiązuje to przykazanie w stosunku do rodziców starych i niedołężnych ?

5. Co jest początkiem grzechów ciężkich przeciw temu przykazaniu Bożemu ?

6. Czym powinna być twoja chrześcijańska rodzina dla innych rodzin ?

■ Pamätajte si:

11. Do czego Bóg wzywa nas w przykazaniu : „Cti si otca a matku ?„3. v prikázaní„ Cti svojho otca a svoju matku “nás volá milovať, rešpektovať poslušnosť a riešiť spory v duchu lásky.

12. Čo je to hriech proti štvrtému Božiemu prikázaniu ?

Hriechom proti štvrtému Božiemu prikázaniu je nedostatok lásky a úcty k rodičom, neposlušnosť. Najhorším hriechom je škoda spôsobená rodičom.

■ Úloha :

1. Przypomnij sobie i zanotuj znane ci z literatury przykłady szacunku dla rodziców.

2. Akého človeka poznáte z histórie, ktorí prejavovali osobitnú úctu k svojim rodičom ?

3. Napíš, ako by si presvedčil priateľa, v ktorých vidíš neúctu k svojim rodičom.

Zanechať Odpoveď

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.