Kristus, til stede i ordet under den hellige messen, kaller kirken til å samarbeide i frelsesverket

Kristus, til stede i ordet under den hellige messen, kaller kirken til å samarbeide i frelsesverket

Noen mennesker er ofte forsinket til messe. Dlaczego tak sięLes videre . . .