Technologische vooruitgang en de kerk

Technologische vooruitgang en de kerk

De wonderbaarlijke vooruitgang van moderne technologie is de interactie van de mens met de Schepper. Door de wereld te verwerken, vervult de mens Gods wil. Hij onderwerpt de aarde. Ook streven naar de eenheid van alle mensen, wat ons tegenwoordig zo raakt, het is het uitvoeren van Gods plan. Dan vraag je het : welke taken heeft de kerk hierin te vervullen? ? Wat zijn onze taken als leden van de kerk ?

Start en teken

De mens leeft in gemeenschap. Zijn werk om de wereld te verwerken is niet alleen om hem te dienen, maar ook deze gemeenschap, waarin hij leeft. Het kan niet, wat de aarde hem geeft, neem alleen voor jezelf, alleen geleid door uw eigen behoeften. Want egoïsme leidt tot onrecht tussen individuen en naties. Hierdoor verhongeren veel naties, terwijl anderen overtollig voedsel hebben. Egoïsme vernietigt ook de eenheid tussen mensen. Er ontstaan ​​voortdurend misverstanden, en er zijn zelfs oorlogen en bloedvergieten. Daarom heeft de mensheid altijd iemand nodig, die haar de juiste manier van samenleven zou laten zien.
W. 1965 r. Paus Paulus VI sprak aldus namens de hele Kerk tot de vertegenwoordigers van alle naties in de Verenigde Naties :
…… Gebouw, die je ophaalt, het is niet gebaseerd op puur materiële en aardse fundamenten, want in dat geval zou het een gebouw zijn dat op zand is gebouwd. Het berust voornamelijk op ons geweten… We moeten eraan wennen om op een nieuwe manier over mensen na te denken, over het leven van mensen samen, en tot slot over de paden van de geschiedenis en het lot van de wereld volgens de woorden van St.. Paul : «Trek de nieuwe man aan, geschapen volgens God in gerechtigheid en ware heiligheid » (Ef 4, 24). Het uur is gekomen, waar je moet stoppen, moment van herinnering, reflectie, als een ander gebed : laten we onze gemeenschappelijke oorsprong heroverwegen, ons verhaal, onze gemeenschappelijke bestemming. Vandaag, meer dan ooit, juist in een tijdperk dat wordt gekenmerkt door dergelijke menselijke vooruitgang, men moet verwijzen naar het morele bewustzijn van de mens…
Omdat het gevaar geen bedreiging is van vooruitgang of kennis, bij goed gebruik kan het veel ernstige problemen oplossen, die de mensheid omringen. Het echte gevaar schuilt in de mens, met steeds krachtigere tools, even goed geschikt voor uitsterven, evenals geweldige prestaties ".
Het was niet de enige toespraak van de kerk. Johannes XXIII riep in zijn encycliek op tot gerechtigheid en vrede ,,Vrede op aarde" (Vrede op aarde) en Paulus VI in de encycliek "Progress of the Nations" (Ontwikkeling van volkeren). De Verklaring over Godsdienstvrijheid van het Tweede Vaticaans Concilie verdedigt ook de menselijke godsdienstvrijheid. De grondwet over de kerk in de moderne wereld vraagt ​​om werk, om de wereld 'menselijker voor iedereen' te maken (KDK 77).
Deze oproepen van de pausen en de concilies moeten in het persoonlijke leven van elke christen worden vervuld. Op deze manier, door het woord en het getuigenis van het leven, Kerk, Gods volk, het is 'een teken en instrument van innige vereniging met God en de eenheid van de hele mensheid' (KK 1). Door de verkondiging van het evangelie en het getuigenis van het leven, wordt de Kerk een zuurdesem voor de groei van broederschap en eenheid voor alle mensen.

Ku Bogu

De wereld veroveren, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie en steeds comfortabeler leven, dat veel mensen vinden dat vooruitgang hun enige taak is. Zij vergeten, dat hun werk slechts de ontwikkeling is van het werk van de Schepper. Daarom wil de Kerk de menselijke activiteit op God richten. Het vestigt de aandacht op het uiteindelijke doel van de mens en zijn activiteiten. Het Tweede Vaticaans Concilie spreekt hierover :
​…Gods mysterie laten zien, wat is het uiteindelijke doel van de mens, is toevertrouwd aan de Kerk, daarom opent de Kerk de ogen van de mens voor het gevoel van zijn eigen bestaan, dat wil zeggen, de diepste waarheid over de mens. De kerk weet het echt, die God alleen, die het dient, het komt overeen met de diepste verlangens van het menselijk hart, wiens aardse voedsel nooit volledig zal worden verzadigd " (KDK 41).

Hoe zal ik God antwoorden ?

In de liturgie van de Driekoningen (6 januari-) we lezen Jesaja's profetie :
"Sta op ! Schijnen, Jeruzalem ! Want uw licht is gekomen en de heerlijkheid van de Heer zal op u schijnen ! Want zie, duisternis bedekt de aarde, en dichte duisternis bedekt de volken, […] En naties zullen naar uw licht gaan […]. Hef uw ogen op en zie : Al degenen die verzameld zijn, gaan naar jou " (Van 60, 1-4).
Het licht, die alle naties zullen volgen, is Christus. Nieuw Jeruzalem, waarin Christus alle naties wil vergaderen, is de Kerk. Door de woorden van de profeet roept God ons allemaal, dat we met alle mensen samenwerken om de wereld te beheersen. Hij belt ons, dat we handelen als zuurdeeg in de wereld, egoïsme bestrijden en de mens naar God richten.
Herinner je je dat nog?, dat u ook de plicht heeft om u voor te bereiden op uw professionele werk, om bij te dragen aan de ontwikkeling van het sociale leven, economisch, technieken en cultuur ? Hoe gebruik je je tijd om te leren? ? Zie en bestrijd je egoïsme in jezelf?, wat je ervan weerhoudt een zuurdeeg van eenheid en vooruitgang in de wereld te zijn ?
Overweeg de les van vandaag voor God : .,God, die je alle volkeren een gemeenschappelijk begin hebt gegeven en je wilt ze één familie maken, doordring ieders hart met de warmte van uw liefde en verlicht ze met het verlangen naar rechtvaardige vooruitgang, die man kan worden vervolmaakt door goederen te gebruiken, die u iedereen royaal geeft, en dat alle verdeeldheid onder de mensen kan verdwijnen, en gelijkheid en rechtvaardigheid werden gevestigd ".

■ Denk na:

1. Co prowadzi do niesprawiedliwości i niezgody między ludźmi ?

2. Jakie niebezpieczeństwo grozi ludziom zapatrzonym tylko w osiągnięcia techniki ?

3. Jakie zadania w dzisiejszym świecie spełnia Kościół Chrystusowy ?

4. Do czego Bóg wzywa nas słowami Izajasza proroka w święto Objawienia Pańskiego ?

■ Onthoud:

2. Dlaczego Kościół nazywamy znakiem i zaczynem planów Bożych w świecie ? We noemen de Kerk een teken en zuurdesem van Gods plannen in de wereld, omdat het hen het uiteindelijke doel laat zien en tot de eenheid van alle mensen leidt.

3. W jaki sposób Kościół spełnia swoje zadanie w świecie ?
De Kerk van Christus vervult haar taak in de wereld door de verkondiging van het evangelie en het getuigenis van het leven.

■ Taak :

1. Kiedy życie katolika jest dla innych ludzi znakiem jego wiary ?

2. Co uczynili ostatni papieże, om christenen en alle volkeren van de wereld te verenigen ?

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *