In Jezus Christus openbaart God de Vader zijn reddende liefde voor de mensheid

In Jezus Christus openbaart God de Vader zijn reddende liefde voor de mensheid

Soms geven ouders hun kinderen op, omdat hun verwachtingen waren mislukt. De leraar wendt zich af van de slechte leerling, die plichten verwaarloost, zijn bevelen en advies. Maar weet je, dat er ook zulke ouders zijn, die nooit ophouden zelfs een ontaard kind lief te hebben. Misschien ken je leraren die geduldig en begripvol zijn, tot op het laatst. Hoe God werkt ? Hoe zit het met God?, onze Vader, Jezus Christus openbaart het ons ?

Jezus onder zondaars

Jezus in alles, wat hij deed, hij toonde grote liefde voor mensen. "Hij is door het leven gegaan en heeft goed gedaan" (Dz 10, 38).
Mensen verachten vaak bepaalde banen. Ze zijn terughoudend om deze te beschouwen, die ze uitvoeren. Ze lachen gehandicapte mensen uit. Ze gaan weg van mensen die meerdere verslavingen hebben of zonden begaan. Dit was ook het geval in Palestina. De Farizeeën verachtten belastinginners en zondaars.
Jezus Christus deed het anders. Hij onderschatte niemand. Hij respecteerde elke persoon en elke baan. Hij kon zelfs in deze mensen waarde zien, die mensen verachtten. Jezus helpt, net als een goede dokter, in de eerste plaats, die geestelijk ziek zijn. Hij vertelde de verlamde man : "Vertrouw mijn zoon, je zonden zijn vergeven " (Mt 9, 2). En de zondige vrouw in het huis van Simon zei : "Uw zonden zijn vergeven" (Luke 7, 48). Daarom was hij blij een van de zwakken te zijn, zondaars, onder de verachte douanebeambten. Hij koos zelfs zijn studenten uit hen. 'Door daar weg te gaan, Jezus zag een man bij de douane zitten, genaamd Mateusz, en zei tegen hem : "Volg mij". Hij stond op en volgde Hem. Toen Jezus thuis aan tafel zat, Veel belastinginners en zondaars kwamen bij Jezus en zijn discipelen zitten. Het zien, de Farizeeën spraken tot zijn discipelen : «Waarom eet uw Leraar met belastinginners en zondaars? ? " Aan, heb gehoord, hij zei: «Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar deze, die ziek zijn. Ga en probeer het te begrijpen, wat betekent : Ik wil meer barmhartigheid dan opoffering. Omdat ik niet ben gekomen om de rechtvaardigen te roepen, maar zondaars »" (Mt 9, 9-13).

Jezus openbaart de barmhartigheid van de Vader

Deze daad van Jezus werd door de Farizeeën veroordeeld. Jezus reageerde op hun beschuldigingen en kritiek in gelijkenissen.
'Alle tollenaars en zondaars kwamen naar hem toe, om naar hem te luisteren. Hierop mompelden de Farizeeën en schriftgeleerden: "Hij verwelkomt zondaars en eet met hen". Hij vertelde hun de volgende gelijkenis : "Wie van jullie, wanneer hij honderd schapen heeft, en hij zal er een verliezen, ze laat de negenennegentig niet achter in de woestijn en verdwaalt niet, totdat hij haar vindt ? En als hij haar vindt, hij neemt het vrolijk op zijn schouders en gaat naar huis ; hij nodigt vrienden en buren uit en vertelt het ze : ,Verheug me met mij, omdat ik een schaap vond, die ik ben kwijtgeraakt '. ik zeg het je : Evenzo zal er in de hemel meer vreugde zijn in één zondaar, wie bekeert, dan de negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben. Of als een vrouw, met tien drachmen, hij zal een drachme verliezen, doet hij het licht niet aan, hij veegt het huis niet en kijkt niet goed, totdat hij haar vindt ? En haar gevonden hebben, ze nodigt haar vrienden en buren uit en zegt :
'Verheug je met mij, omdat ik een drachme heb gevonden, die ik verloor. Gewoon zo, ik zeg het je, vreugde ontstaat in de engelen van God uit één zondaar, wie converteert »" (Luke 15, 1-10).

De evangeliën beschrijven de goedheid van Jezus aan zondaars en gelijkenissen, je hebt net gelezen, nauw met elkaar verwant zijn. En in de omgang van Jezus met zondaars, en in zijn woorden wordt de eeuwige liefde van God voor de mens geopenbaard, zelfs zondig. In Jezus Christus komt God om elke zondaar te ontmoeten met vergeving en barmhartigheid. Hij geeft zelfs de grootste zondaar kracht en kracht, dat hij zijn zonden zou opgeven en zich tot de levende God zou keren. Het is duidelijk dat de reddende liefde van God de Vader werd geopenbaard in de dood van Jezus Christus. St.. Paweł zegt er zo over : ,,God toont zijn liefde voor ons (alleen maar) dus, dat Christus voor ons stierf " (Rz 5, 8). St.. John legt het ons nog duidelijker uit, dat 'God ons eerst liefhad' (1 J 4, 19) en 'Hij zond zijn Zoon als een zoenoffer voor onze zonden' (1 J 4, 10). Gods reddende liefde, die werd geopenbaard in Jezus Christus, werkt vandaag in de kerk. Het Woord van God dat in de kerk wordt gepredikt, is goed nieuws dat aan alle mensen wordt gepredikt, vooral arme en verlaten zondaars. Al in het sacrament van de doop vergeeft God de zondaar en schenkt hem zijn liefde. In het sacrament van boete, verwelkomt de barmhartige Vader de verloren zoon. In de Eucharistie wordt het offer van onze zaligheid aanwezig gemaakt "tot vergeving van zonden", en de mens maakt op de meest perfecte manier verbinding met de Vader.

Hoe zal ik God antwoorden ?

Wanneer op de vierentwintigste zondag in gewone tijd (jaar C) tijdens de eucharistische vergadering hoor je de gelijkenis van de goede herder, dan openbaart God vergevensgezinde liefde aan u en roept u, dat je haar volledig zou vertrouwen. Je zou met deze liefde moeten samenwerken, dat er een volledige bekering in uw leven kan plaatsvinden, dat wil zeggen, dichter bij God komen en ware vereniging met Hem. Tegelijkertijd roept Christus u, dat jij ook liefde betoont aan iedereen ,,uw boosdoeners ".
Hoe vaak ga je naar het sacrament van boete, waarin je de vergevensgezinde God op een bijzondere manier ontmoet ?
Heb je geprobeerd het voor iemand die dicht bij je staat gemakkelijker te maken om naar God terug te komen door Zijn goedheid en barmhartigheid te tonen? ?
God is vol barmhartigheid. Zijn liefde omvat iedereen. Bid tot Hem met de woorden van de collectie op de tiende zondag van het jaar :
"God, die uw almacht het meest tonen door te vergeven en medelijden te hebben, verhoog in ons de genaden van Uw barmhartigheid, dat we, door naar Uw beloften te rennen, deel mogen gaan nemen aan hemelse goederen ".

■ Denk na :

1. W jakich wydarzeniach z życia Jezusa Chrystusa objawiła się przebaczająca miłość Boga ?
2. Co objawia nam Chrystus w przypowieści o Dobrym Pasterzu, verloren drachme, synu marnotrawnym ?
3. Jak Bóg przyjmuje człowieka, wie bekeert ?
4. Gdzie dziś spotykamy się z przebaczającą miłością Boga ?

■ Onthoud:

30. „Nie my umiłowaliśmy Boga, maar Hij heeft onszelf liefgehad en heeft zijn Zoon gezonden als een zoenoffer voor onze zonden "(1 J 4, 10).

31. Jak Bóg objawił swoją przebaczającą miłość do ludzi ?
God openbaarde zijn vergevensgezinde liefde voor mensen in het leven en onderwijs van Jezus Christus, vooral in zijn dood voor onze zonden.

■ Taak :

Lees het hoofdstuk 15 uit het Evangelie van St.. Luke en antwoord, hoe God omgaat met zondaars ?

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *