Gods woord aan de hele wereld

Gods woord aan de hele wereld

We kennen landen met een oude en zeer interessante cultuur, hoe : China, Indie, Egypte enz., met hun eigen rijke geschiedenis. Of evenementen, die plaatsvond in Palestina 2000 jaren geleden, ze zijn van enig belang voor de mensen van deze verre landen ? Moeten ze er ook over worden ingelicht, wat er gebeurde in Palestina onder Romeinse bezetting, tijdens het bewind van Tiberius, de keizer, toen Pilatus van Pontus gouverneur van Judea was ?
Is het leven en werk van Jezus Christus, die een grote invloed had op de Europese cultuur, ze zullen ook hun cultuur binnengaan, zo anders dan de onze ? Veel mensen stellen zulke en soortgelijke vragen. Wat ze moeten beantwoorden ?

God wil alle mensen redden

Jezus Christus ging naar de Vader en gebood de apostelen om Gods woord aan de hele wereld te brengen als goed nieuws voor iedereen. Het was in het begin moeilijk voor de apostelen om het gebod van Christus te begrijpen. Want ze behoorden tot de natie, die zich volgens de Mozaïsche wet hadden afgekeerd van de heidenen. Alleen onder invloed van de Heilige Geest zullen de apostelen geleidelijk en langzaam leren over Gods eeuwige plan, om niet alleen Israëlieten te verzamelen in het nieuwe volk van God, maar alle naties van de wereld en red ze. De Heilige Geest leerde St.. Peter in Jaffa. Het gebeurde ter gelegenheid van de bekering van de Romeinse hoofdman, Cornelius. Op Pesachzondag 6 (jaar B) we zullen een verhaal horen over dit evenement :
,,En toen Peter binnenkwam, Cornelius ging hem tegemoet, hij viel aan zijn voeten en boog voor hem. Peter pakte het op met de woorden : "Sta op, Ik ben ook een mens… »Toen sprak Peter in een langere toespraak : "Ik ben overtuigd, dat God werkelijk geen aanzien des persoons heeft. Maar in elk land is hij aardig voor Hem, die hem vreest en rechtvaardig handelt… »Terwijl Peter er nog over sprak, De Heilige Geest daalde op iedereen neer, die naar de wetenschap hebben geluisterd. En de gelovigen van Joodse afkomst waren verbaasd, die met Peter kwamen, dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen werd uitgestort. Want ze hoorden het, dat ze in tongen spreken en God prijzen. Toen nam Peter het woord : «Wie kan weigeren zich hiermee te laten dopen, die net zo veel de Heilige Geest hebben ontvangen als wij ? »En hij gebood hun zich te laten dopen in de naam van Jezus Christus" (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48).

De kerk verkondigt het woord van God aan alle naties

De apostelen, geleid door de Heilige Geest, begrepen hun missie goed. Ze verlieten Jeruzalem, ze staken de grenzen van Palestina over en trokken, zoals door Christus bevolen, de hele wereld in, om het woord van God te verkondigen aan "elk schepsel". Peter ging naar Rome, de toenmalige hoofdstad van het Romeinse rijk. De plaats van het apostolische werk van Andreas was - volgens de traditie - de kust van de Zwarte Zee en Griekenland. Johannes evangeliseerde Klein-Azië. Bartholomeus predikte Christus in Armenië. Tomasz kwam zo ver als India. Maciej en Mateusz bekeerden Perzië en Ethiopië. Juda Tadeusz predikte het evangelie eerst in Palestina, en dan in Arabië, Mesopotamië en Syrië.
St.. Paulus noemde "de apostel van de volken", die je al beter kent.
Door het woord van God aan alle naties te prediken, vervulden de apostelen de vurige dorst van Christus, ,,om weer samen te komen tot één verstrooide kinderen van God " (door. J 11, 52), hoe de verloren schapen worden verzameld. Christus sprak : “Ik heb ook andere schapen, die niet van deze kudde zijn. Ik moet ze ook meenemen, en ze zullen naar mijn stem luisteren, en er zal één kudde zijn, een herder " (J 10, 16).
Het werk van het bijeenbrengen van het nieuwe volk van God begonnen door de apostelen, hun opvolgers, de bisschoppen, gaan verder. Christus heeft hen de zorg van de hele Kerk toevertrouwd, voor zijn groei en ontwikkeling. Bisschoppen zijn primair verantwoordelijk voor het verspreiden van het woord van God aan alle mensen. Bisschoppen moeten zorg dragen voor de verkondiging van het woord van God in hun bisdommen, en tegelijkertijd zouden ze bezorgd moeten zijn over de prediking van het Evangelie in deze gebieden, waar het christendom in de minderheid is. We noemen het evangelisatiewerk in deze gebieden missies.
Tegenwoordig werken zendelingen op alle continenten. In Afrika, in Amerika, In Australië, in China, in Japan, in Madagaskar, ze werken hard onder melaatsen en in bijna alle uithoeken van de aarde, zodat alle mensen het woord van God kunnen horen, wat tot redding leidt.

De hele kerk is geroepen om het woord van God te verkondigen

God "wil", opdat alle mensen kunnen worden gered en tot de kennis van de waarheid komen. Daarom moeten alle mensen het vreugdevolle nieuws te horen krijgen van de redding die door Christus tot stand is gebracht.
Priesters gaan naar missielanden, religieuze broeders en zusters, doktoren, leraren en anderen die zendelingen willen helpen. Ze werken allemaal samen om het woord van God over de hele wereld te verspreiden.
Professioneel werk van lekenchristenen, die naar missielanden gaan, het brengt ook het Evangelie dichter bij deze mensen, die profiteren van hun werk en ervaringen. Wanneer de mensen van niet-christelijke landen broederlijke hulp ontmoeten, met de vriendelijkheid en liefde van mensen die in Christus geloven, dan ontdekken ze gemakkelijker het mysterie van de Kerk als één familie van Gods kinderen, waartoe ze allemaal zijn geroepen. Daarom betrouwbaar werk en een getuigenis van het leven van christenen die vertrekken, om te werken in niet-christelijke landen, ze zijn van groot belang in de zendingsdienst van de hele kerk. Christenen, die in hun vaderland blijven, ze kunnen missies en geestelijk ondersteunen, voor hen bidden, en materieel door een schenking, aanbieden voor zendingsdoeleinden, en ook door gedegen werk in je vak, waarmee u de zogenaamde. Derde wereld. Deze christelijke culturele werkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid, die God verkondigen door woord of door kunstwerken, Christus en zijn kerk. Hetzelfde geldt voor mediamedewerkers. Er zijn ook veel mensen in christelijke landen, die Christus niet kennen. En voor hen moeten wij getuigen zijn van Christus en zijn teken, zoals hij ons zelf aanmoedigt om dat te doen : ,,Dus laat je licht voor mensen schijnen, opdat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader eer zullen geven, wie is in de hemel " (Mt 5, 16).
De voorwaarde voor de effectieve verkondiging van Gods woord is het getuigenis van het goede leven van christenen, die het woord van God hebben aanvaard en ernaar leven.
Christ Church, die het woord van God aan de hele wereld verkondigt, daarom is zij de universele Kerk.
Door het evangelie aan de hele wereld te verkondigen, vernietigt de kerk niet de rijkdom van de cultuur van individuele landen, noch vermindert ze het belang van hun erfgoed.. Hij respecteert en beschermt alles, wat is goed en mooi, nieuw licht brengen, Jezus Christus is het licht voor alle naties (Luke 2, 32). Hij werd mens en ging de menselijke geschiedenis niet om die reden, om mensen uit hun vaderland of cultuur te ontwortelen, maar alleen daarvoor, om iedereen te redden die in verschillende culturen leeft, in verschillende landen en verschillende talen spreken.

Hoe zal ik God antwoorden ?

Op het feest van Driekoningen en op het feest van Pinksteren, het lezen van de Heilige Schrift. zij instrueren, dat het woord van God alle mensen zal bereiken en dat allen deel zullen hebben aan Gods beloften, dat wil zeggen, betreed de gemeenschap van het volk van God. U weet het waarschijnlijk, dat deze beloften en verzekeringen van God worden vervuld door het volk van God, waartoe u ook behoort. Denk er dus over na :
Wat ben ik aan het doen, om mensen te helpen die Christus niet kennen, maar dichter bij hem komen ? Zou mijn manier van leven hieraan kunnen bijdragen ? Bid ik voor missionarissen die in verre landen werken en voor missionaire roepingen ? Hoe ik me op opdrachten voorbereid, die ik in de toekomst zal uitvoeren ? Laten we hiervoor bidden, die nog niet in Christus geloven, dat zij ook, gevuld met het licht van de Heilige Geest, ze konden het pad van verlossing betreden :
"Almachtig, eeuwige god, die alle naties aan uw geliefde Zoon heeft gegeven, sluit u aan bij de families van alle volkeren in uw kerk, dat ze, door het licht van de waarheid te zoeken, naar je toe kunnen komen, ware en alleen God " (Uit de liturgie van W.. vrijdag).

■ Denk na:

1. Co Duch Święty objawił św. Peter in het huis van Cornelius ?
2. Dlaczego Apostołowie wyruszyli do dalekich krajów głosić słowo Boże ?
3. Kto jest na pierwszym miejscu odpowiedzialny za głoszenie słowa Bożego światu ?
4. Jak wszyscy ludzie ochrzczeni mogą wypełniać to zadanie Kościoła ?
5. Jakie święta są dla nas specjalnym wezwaniem do głoszenia słowa Bożego wszystkim ludziom ?

■ Onthoud:

58. Christus 'bevel : “Ga en maak alle naties tot discipelen […] leer ze om alles te bewaren, wat ik je ook geboden heb " (Mt 28, 19-20).

59. Kto ma głosić słowo Boże całemu światu ?
Het woord van God moet door bisschoppen aan de hele wereld worden verkondigd, hun medepriesters en alle gelovigen, dat wil zeggen, de hele Kerk van Christus.

60. Dlaczego Kościół Chrystusowy jest powszechny ?
De Kerk van Christus is universeel, omdat het de redding van alle mensen bemiddelt.

■ Taak :

1. Leg uit, hoe doen schrijvers, kunstenaars, schilders, beeldhouwers kunnen het woord van God verspreiden ?

2. Jak mogą dawać świadectwo Chrystusowi nasi inżynierowie i pracownicy wyjeżdżający do krajów tzw. Derde wereld ?

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.