Tijdens het paasmaal herdenkt Jezus zijn dood en opstanding

Tijdens het paasmaal herdenkt Jezus zijn dood en opstanding

Ter gelegenheid van de belangrijkste evenementen verzamelen mensen zich meestal aan een gemeenschappelijke tafel. Ze eten hun maaltijd, houden ceremoniële toespraken, ze maken wensen en geschenken voor elkaar. Op deze manier ervaren ze gedeelde vreugde. Ze zijn met elkaar verbonden door vriendschapsbanden. Ze zorgen voor elkaars geheugen. Heb je gemerkt, dat er ook in onze kerk een feest is, samen eten ? Hoe het is gemaakt en wat het uitdrukt ? Waarom wordt het zo vaak gehouden? ? Wat gebeurt er in ?

Pascha avondmaal van Jezus Christus

Een van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van het uitverkoren volk was de nacht van Israëls vertrek uit Egyptische gevangenschap. De Israëlieten vierden elk jaar de herdenking van die nacht en hun verbond met God. Het middelpunt van deze viering was een gemeenschappelijk avondmaal. Destijds werden er plechtige dankgebeden uitgesproken, het paaslam en ongezuurde broden werden gegeten. De vader van het gezin vertelde de deelnemers over de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van het uitverkoren volk, vooral over bevrijding uit Egyptische slavernij, die aldus als het ware aanwezig werd voor elke stam van Israël. Paasmaaltijd, die de Israëlieten elk jaar aten, het was ook een aankondiging en het begin van een gelukkig feest in het toekomstige Koninkrijk van God (Van 25, 6). Jezus at ook dit paschamaal met zijn discipelen. De dag voor zijn Passie verzamelde hij hen in de Bovenkamer. 'En als het zover is, nam plaats aan de tafel en de apostelen met hem. Toen zei hij tegen hen : “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik lijd. Want ik vertel het je : Ik eet het niet meer, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God »" (Luke 22, 14-16).
Jezus was de vader van het gezin. Hij zat dit avondmaal voor, Hij zei een zegen en een dankgebed. Maar het was een ander feest dan alle paasfeesten van de Israëlieten. Dit is waar het uitkwam, waar alle paasfeesten van Israël op gericht waren en voorzegd.

Het offer van Jezus Christus

Jezus verwachtte reikhalzend dit laatste Pascha met zijn discipelen te eten. Hij at het paaslam met de apostelen. Nadat hij het lam had gegeten, deed hij iets nieuws : 'Hij heeft het brood gepakt, dankend, brak hij het en overhandigde het sprekend : "Dit is mijn lichaam, die voor u zal worden gegeven : doe dit ter nagedachtenis aan mij ». Evenzo nam hij de beker na het avondeten, zeggende : «Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor je wordt uitgegoten »" (Luke 22, 19-20).
Dit is hoe Jezus het liet zien, dat hij zich voor alle mensen aan God de Vader aanbiedt. Hij is het ware Lam van God, die de volgende dag zullen worden gedood om de zonden van de hele wereld weg te nemen. Sprekend over het opgeven van het Lichaam en het uitstromen van het bloed, kondigde hij aan, dat aan het kruis zijn innerlijke offer zichtbaar en uiterlijk zal worden vervuld.
Om voor altijd aanwezig te zijn, tot de tweede komst, uw slachtoffer, Jezus veranderde brood in vlees en wijn in bloed. Deze transformatie van brood in het lichaam van Christus, en de wijn in Zijn bloed wordt transsubstantiatie genoemd. We geloven, dat na de transsubstantiatie het lichaam en bloed van Jezus Christus vervat zijn in het teken van het brood en de wijn. Jezus zei ook duidelijk, dat God door dit offer het nieuwe verbond sluit. Het verschilt van het Oude Verbond, dat het niet was verzegeld met het bloed van offerdieren, maar met het bloed van de Zoon van God, God-man. Jezus Christus zelf is de middelaar van dit verbond, als hogepriester.
Daarom bracht Jezus Christus tijdens het paasmaal een offer aan God, dat is één met het Offer aan het kruis. Hier en daar zijn dezelfde offers - het lichaam en bloed van Christus. Hetzelfde priesteroffer is hier en daar : Jezus Christus, die zichzelf aanbood voor mensen.

Heilige mis, dat wil zeggen, de eucharistische vergadering *

"Doe dit ter nagedachtenis aan mij" (door. Luke 22, 19) Zei Jezus, toen hij zichzelf aanbood aan God de Vader in de Bovenkamer. Met deze woorden vertrouwde de Heiland de Kerk het eucharistisch offer van zijn lichaam en bloed toe, ingesteld tijdens het laatste avondmaal., als een herinnering aan zijn passie en opstanding (KL 47). Vanaf de Pinksterdag "is de Kerk nooit opgehouden om samen te komen om het paasmysterie te vieren" (KL 6).

* Herdenking van het offer van Christus aan het kruis en aanwezig in de bovenzaal, ze zijn door de eeuwen heen anders genoemd. Sw. Paulus noemt het "het avondmaal des Heren" (door. 1 Ziekte 11,20). Handelingen spreken van gelovigen die samenkomen om "brood te breken" (door. Dz 2, 42.46). Na verloop van tijd begon de herdenking van Christus 'offer te worden genoemd vanuit de Griekse "Eucharistie" (= dankzegging), later "slachtoffer" (in Latijns : offer, aanbieden), soms een "gemeente" (in het Grieks : synaxis, in Latijns : collecta). Rond de 5e eeuw vinden we de naam terug : "Mevrouw" (van het Latijnse woord : missio of dimissio = verwijzing, distributie, omdat catechumenen na de lezingen werden weggestuurd, dat zijn kandidaten voor de doop). De Poolse naam "Msza" komt van het Latijnse woord "Missio".

Momenteel wordt ook de naam "Eucharistische Congregatie" gebruikt., om actieve deelname aan de Heilige Mis te benadrukken. niet alleen priesters, maar heel het verzamelde volk van God. Misoffer. want het verzamelt degenen die rond Christus verzameld zijn in gemeenschappelijke eredienst en verenigt hen in Christus met God en met elkaar. Op deze manier schept hij één gezin van Gods kinderen, dat wil zeggen, de kerk.
De eucharistische vergadering, d.w.z. de heilige mis, het vindt plaats in de vorm van een feest. Ook tijdens dit feest biedt Jezus Christus zich voor alle mensen aan God de Vader aan. Priesters, die deze vergadering voorzitten, ze werken in zijn naam en in zijn kracht. Jezus is in hen verrezen aanwezig (KL 7) hij biedt God de Vader zijn verheerlijkte lichaam en zijn verheerlijkte bloed aan. Om deze reden is de eucharistie een gedenkteken en een aanwezigheid van het paasmysterie, d.w.z.. de dood en opstanding van Jezus Christus. Tegelijkertijd is het een voorbode van de toekomstige glorie van de kerk, wanneer Christus komt in heerlijkheid (Luke 22, 16). De eucharistie is een anticipatie en belofte van het messiaanse banket na de wederkomst van Jezus Christus. Vandaar dat tijdens de eucharistische vergadering, na transformatie, kondigt de presiderende priester aan : "Dit is het grote mysterie van het geloof" ! En iedereen antwoordt : 'Wij verkondigen Uw dood, Heer Jezus, we belijden je opstanding en we kijken uit naar je komst in glorie ".

Hoe zal ik God antwoorden ?

Je begrijpt het al, wat het eucharistisch feest is voor jou en voor de hele Kerk. Dan nodigt Jezus Christus alle mensen uit : 'Neem en eet ervan, allemaal, want dit is mijn lichaam, die voor jou zal worden gegeven ".
Hoe reageer je op de uitnodiging van Christus? ? Hoe u deelneemt aan dit Paasmaaltijd ? Ben je niet zomaar een passieve toeschouwer ?

Ik dank Christus hiervoor, wat hij voor mij deed, met de woorden van het lied :

“Hier is het heilige lichaam van de Heer - in de vorm van brood
Levend manna gegeven aan mensen - voor de weg naar de hemel.
Hallo Jezus, Onze Heer, hoeveel liefde je hebt!
Hier is het heilige bloed van het verbond - een levende fontein van genade.
Ze neemt Gods woede weg - wast ons weg van zonden.
Hallo Jezus…​

■ Denk na:

1. Na jaką pamiątkę spożywali Izraelici ucztę paschalną ?
2. Dlaczego Jezus Chrystus ustanowił Ofiarę Ciała i Krwi swojej w czasie Wieczerzy paschalnej ?
3. Co dał Jezus Apostołom do spożywania podczas Ostatniej Wieczerzy ?
4. Komu i za kogo ofiarował Jezus swoje Ciało i Krew podczas Ostatniej Wieczerzy ?
5. Jakie polecenie otrzymali Apostołowie na Ostatniej Wieczerzy ?
6. Dlaczego Zgromadzenie eucharystyczne, d.w.z. de heilige mis, het is één met het offer van het kruis en de bovenkamer ? Hoe lang zal de "herdenking van de Heer" duren in de Kerk van Christus??

■ Onthoud:

32. Kiedy Pan Jezus ustanowił pamiątkę swej Męki i zmartwychwstania ?
Jezus stelde de herdenking van zijn lijdensweg en opstanding in tijdens het Paasmaaltijd.

33. Dlaczego Ofiara złożona w Wieczerniku stanowi jedno z Ofiarą złożoną na krzyżu ?
Het offer dat in de Bovenkamer wordt gebracht, is één met het Kruisoffer, omdat hier en daar dezelfde offers zijn - het lichaam en bloed van Christus. Het priesteroffer is ook hetzelfde, Jezus Christus, die zichzelf aanbood voor mensen.

34. Dlaczego Zgromadzenie eucharystyczne, d.w.z. de heilige mis, het is één met het offer van het kruis en de bovenkamer ?
Heilige mis. het is één met het offer van het kruis en de bovenkamer, omdat het wordt gedaan door hetzelfde priesteroffer, Jezus Christus. Er zijn ook dezelfde offers, d.w.z.. Het lichaam en bloed van de verrezen Christus.

■ Taak :

1. Porównaj słowa ustanowienia Eucharystii u św. Luke met de liturgische woorden van transsubstantiatie. Afmelden, wat gebruikelijk is in hen.

2. Jakbyś wytłumaczył drugiemu człowiekowi, dat tijdens de Heilige Mis. men zou de heilige communie moeten ontvangen. ?

 

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *