Tehnoloģiskais progress un Baznīca

Tehnoloģiskais progress un Baznīca

Mūsdienu tehnoloģiju brīnišķīgais progress ir cilvēka mijiedarbība ar Radītāju. Apstrādājot pasauli, cilvēks piepilda Dieva gribu. Viņš pakļauj zemi. Arī tiekšanās pēc visu cilvēku vienotības, kas mūs mūsdienās ietekmē tik ļoti, tā īsteno Dieva plānu. Tad jūs jautājat : kādi uzdevumi Baznīcai tajā ir jāveic? ? Kādi ir mūsu kā Baznīcas locekļu uzdevumi ?

Sāciet un parakstiet

Cilvēks dzīvo sabiedrībā. Viņa darbs pie pasaules apstrādes nav tikai kalpošana viņam, bet arī šī kopiena, kurā viņš dzīvo. Tā nevar, ko viņam dod zeme, ņem tikai sev, vadoties tikai pēc savām vajadzībām. Jo egoisms noved pie netaisnības starp indivīdiem un tautām. Tāpēc daudzas tautas cieš badu, kamēr citiem ir pārmērīgs ēdiens. Patmīlība iznīcina arī cilvēku vienotību. Rodas pastāvīgi pārpratumi, un ir pat kari un asinsizliešana. Tāpēc cilvēcei vienmēr kāds ir vajadzīgs, kurš viņai parādīs pareizo līdzāspastāvēšanas veidu.
W 1965 r. Tādējādi pāvests Pāvils VI visas Baznīcas vārdā runāja ar visu tautu pārstāvjiem Apvienoto Nāciju Organizācijā :
…… Ēka, kuru jūs paaugstināt, tas nav balstīts uz tīri materiāliem un zemes pamatiem, jo tādā gadījumā tā būtu uz smiltīm būvēta ēka. Tas galvenokārt balstās uz mūsu sirdsapziņu… Mums jāpierod domāt par cilvēkiem jaunā veidā, par cilvēku dzīvi kopā, un visbeidzot par vēstures ceļiem un pasaules likteni pēc sv.. Pāvils : «Uzvelciet jauno vīrieti, radīts saskaņā ar Dievu taisnībā un patiesā svētumā » (Ef 4, 24). Ir pienākusi stunda, kur jāapstājas, atcerēšanās brīdis, pārdomas, it kā cita lūgšana : pārdomāsim mūsu kopējo izcelsmi, mūsu stāsts, mūsu kopīgais liktenis. Šodien, vairāk kā jebkad, tieši tādā cilvēka progresa iezīmētā laikmetā, ir jāatsaucas uz cilvēka morālo apziņu…
Jo briesmas nav progresa vai zināšanu draudi, labi lietojot, tas var atrisināt daudzas nopietnas problēmas, kas ieskauj cilvēci. Patiesās briesmas ir cilvēkā, ar arvien jaudīgākiem rīkiem, tikpat labi piemērota izmiršanai, kā arī par lieliem sasniegumiem ".
Tā nebija vienīgā Baznīcas runa. Jānis XXIII savā enciklikā aicināja uz taisnīgumu un mieru ,,Miers uz zemes " (Miers uz Zemes) un Pāvils VI enciklikā "Nāciju progress" (Tautu attīstība). Vatikāna II koncila Deklarācija par reliģisko brīvību aizstāv arī cilvēka reliģisko brīvību. Konstitūcija par Baznīcu mūsdienu pasaulē prasa darbu, padarīt pasauli "cilvēcīgāku visiem" (KDK 77).
Šie pāvestu un padomju aicinājumi ir jāpilda katra kristieša personīgajā dzīvē. Pa šo ceļu, caur vārdu un dzīves liecību, Baznīca, Dieva tauta, tas ir "pazīme un instruments intīmai savienībai ar Dievu un visas cilvēces vienotībai" (LABI LABI 1). Pasludinot Evaņģēliju un dzīves liecību, Baznīca kļūst par raugu brālības un vienotības pieaugumam visiem cilvēkiem.

Ku Bogu

Pasaules iekarošana, jauni sasniegumi tehnoloģijā un arvien ērtāka dzīve, ka daudziem cilvēkiem šķiet, ka progress ir viņu vienīgais uzdevums. Viņi aizmirst, ka viņu darbs ir tikai Radītāja darba attīstība. Tāpēc Baznīca vēlas cilvēku darbību novirzīt Dievam. Tas pievērš uzmanību cilvēka un viņa darbības galīgajam mērķim. Par to runā Vatikāna II koncils :
„…Parādot Dieva noslēpumu, kāds ir cilvēka galīgais mērķis, ir uzticēts Baznīcai, tāpēc Baznīca atver cilvēkam acis uz viņa paša eksistences izjūtu, tas ir, dziļākā patiesība par cilvēku. Baznīca tiešām zina, ka tikai Dievs, kuru tā apkalpo, tas atbilst cilvēka sirds dziļākajām vēlmēm, kuru zemes ēdiens nekad nebūs pilnībā apmierināts " (KDK 41).

Kā es atbildēšu Dievam ?

Epifānijas liturģijā (6 Janvāris) mēs lasām Jesajas pravietojumus :
"Celies ! Spīdēt, Jeruzaleme ! Jo jūsu gaisma ir atnākusi, un Tā Kunga godība jums uzspīdēs ! Jo lūk, tumsa pārklāj zemi un blīva tumsa pārklāj cilvēkus, […] Un tautas nonāks jūsu gaismā […]. Paceliet acis apkārt un redziet : Visi sanākušie dodas pie jums " (No 60, 1-4).
Gaismas, kam sekos visas tautas, ir Kristus. Jaunā Jeruzaleme, kurā Kristus vēlas sapulcināt visas tautas, ir Baznīca. Ar pravieša vārdiem Dievs aicina ikvienu no mums, ka mēs sadarbojamies ar visiem cilvēkiem, apgūstot pasauli. Viņš mums zvana, rīkosimies kā raugs pasaulē, cīnīties pret savtīgumu un vērst cilvēku pret Dievu.
Vai jūs to atceraties, ka jums ir arī pienākums sevi sagatavot profesionālajam darbam, dot ieguldījumu sociālās dzīves attīstībā, ekonomiski, paņēmieni un kultūra ? Kā jūs izmantojat savu laiku, lai mācītos ? Vai jūs redzat un cīnāties ar savtīgumu sevī?, kas neļauj jums būt vienotības un progresa raugam pasaulē ?
Apsveriet šodienas stundu Dieva priekšā : .,Dievs, kuru jūs esat devis visām tautām kopēju sākumu, un jūs vēlaties padarīt viņus par vienu ģimeni, iekļūstiet ikviena sirdī ar savas mīlestības karstumu un apgaismojiet viņus ar vēlmi pēc taisnīga progresa, šo cilvēku var pilnveidot, izmantojot preces, ko jūs dāsni dodat visiem, un ka visas šķelšanās var pazust no cilvēku vidus, un vienlīdzība un taisnīgums ".

■ Pomyśl:

1. Co prowadzi do niesprawiedliwości i niezgody między ludźmi ?

2. Jakie niebezpieczeństwo grozi ludziom zapatrzonym tylko w osiągnięcia techniki ?

3. Jakie zadania w dzisiejszym świecie spełnia Kościół Chrystusowy ?

4. Do czego Bóg wzywa nas słowami Izajasza proroka w święto Objawienia Pańskiego ?

■ Zapamiętaj:

2. Dlaczego Kościół nazywamy znakiem i zaczynem planów Bożych w świecie ? Mēs saucam Baznīcu par Dieva plānu zīmi un raugu pasaulē, jo tas parāda viņiem galīgo mērķi un noved pie visu cilvēku vienotības.

3. W jaki sposób Kościół spełnia swoje zadanie w świecie ?
Kristus baznīca savu uzdevumu pasaulē izpilda, sludinot Evaņģēliju un liecinot par dzīvi.

■ Zadanie :

1. Kiedy życie katolika jest dla innych ludzi znakiem jego wiary ?

2. Co uczynili ostatni papieże, apvienot kristiešus un visus cilvēkus pasaulē ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *