Trešajā dienā Jēzus Kristus piecēlās mūsu pestīšanas dēļ

Trešajā dienā Jēzus Kristus piecēlās mūsu pestīšanas dēļ

uzmanīgi izlasi. Jums priekšā ir Svēto Rakstu teksts, sludinot Kristus augšāmcelšanos :
"Es jums atgādinu, brāļi, Evaņģēlijs, ko es jums sludināju, którąście przyjęli i wturpini lasīt . . .

Jēzū Kristū Dievs Tēvs atklāj savu glābjošo mīlestību pret cilvēci

Jēzū Kristū Dievs Tēvs atklāj savu glābjošo mīlestību pret cilvēci

Dažreiz vecāki atsakās no bērniem, jo viņu cerības bija izgāzušās. Skolotājs novēršas no sliktā studenta, kurš nolaidība pienākumus, … turpini lasīt . . .