Patvirtinti žmonės visapusiškai dalyvauja Bažnyčios misijoje

Patvirtinti žmonės visapusiškai dalyvauja Bažnyčios misijoje

Visuomenėje svarbios užduotys patikimos brandiems ir tinkamai pasirengusiems žmonėms. Jūs taip pat norite būti suaugęs ir turėti visas teises, kuri … skaityk . . .

Krikščionys Šventąją Dvasią ir jos dovanas gauna Sutvirtinimo sakramente

Krikščionys Šventąją Dvasią ir jos dovanas gauna Sutvirtinimo sakramente

Jūs esate Bažnyčios narys. Puikios užduotys taip pat laukia jūsų. Jūs turite pareigą prisidėti prie to savo gyvenimu, aby wszyscy ludzie staliskaityk . . .