Jono Pauliaus II malda už Šventosios Dvasios dovanas

Jono Pauliaus II malda už Šventosios Dvasios dovanas

Šventoji Dvasia, Aš prašau tavęs išminties dovanos, kad geriau tave pažinčiau ir tavo Dievo tobulumą, o darskaityk . . .