Dievo tarno tėvo Pranciškaus Blachnickio malda Šventajai Dvasiai

Dievo tarno tėvo Pranciškaus Blachnickio malda Šventajai Dvasiai

Dieve, Tėve, prisipažįstu, kad man tavęs reikia, kad negaliu gyventi be tavęs. Atpažįstu ir prisipažįstu, kad … skaityk . . .

Jono Pauliaus II malda už Šventosios Dvasios dovanas

Jono Pauliaus II malda už Šventosios Dvasios dovanas

Šventoji Dvasia, Aš prašau tavęs išminties dovanos, kad geriau tave pažinčiau ir tavo Dievo tobulumą, o darskaityk . . .