Krikščionys Šventąją Dvasią ir jos dovanas gauna Sutvirtinimo sakramente

Krikščionys Šventąją Dvasią ir jos dovanas gauna Sutvirtinimo sakramente

Jūs esate Bažnyčios narys. Puikios užduotys taip pat laukia jūsų. Masz obowiązek swoim życiem przyczyniać się doskaityk . . .

Kristaus bažnyčia savo misiją vykdo Šventosios Dvasios jėga

Kristaus bažnyčia savo misiją vykdo Šventosios Dvasios jėga

Jūs jau žinote Bažnyčios užduotį. Ar tu žinai, kad jo veiksmus veda Šventoji Dvasia. Zesłał Go Chrystus w dniu Pięćdziesiątnicyskaityk . . .