Mes gyvename tarp žmonių

Ar jums kada nors buvo uždrausta susitikti su draugu?, kuris jums labai patiko ? O gal reikėjo pakeisti mokyklą ar vykti į kitą miestą ir palikti savo bendraamžius, su kuriuo labai artėjai ?
— Co wtedy przeżywałeś ?
— Czy człowiek może żyć bez innych ludzi, taip ir būk ,vieniša sala " ?

Draugystė

Jūs tikriausiai pažįstate žmonių, kurie visada džiaugiasi būdami kartu, jie turi daug ką pasakyti vieni kitiems, vienas gali daug padaryti dėl kito… Mes tokius žmones vadiname draugais.
Žmogus yra sociali būtybė, t.y.. kiekvienas esame daug skolingi kitiems žmonėms, bet visi taip pat nori būti reikalingi kitiems. Kai kurie sako, kad nėra blogų žmonių, ir tu, kuriuos mes laikome blogais, jie nelaimingi žmonės. Kiekviename žmoguje yra paslėptų vertybių, bet jie atgyja tik tada, kai jie atitinka palankias susižavėjimo sąlygas, teisingas vertinimas, pasitikėjimas ar padrąsinimas… sąlygomis, kuris puikiai tinka draugystei.
Kiekvienas iš mūsų renkasi savo draugus. Dažnai mūsų draugas yra tos pačios klasės ar sporto klubo draugas ar kolega. Kartais jis tiesiog gyvena netoliese, arba tai yra kažkas, kurį sutinki netyčia, pvz.. per atostogas… Nepaisant tokių skirtingų aplinkybių, kur galima sutikti „draugą“, egzistuoja tam tikros sąlygos, kad kiekviena draugystė turi išsipildyti.

Draugystei sekasi gerai

Jūs daugiau apie tai galvojate, ką nors padovanoti draugui, o ne iš jo gauti. Tikri draugai daro daug gero vieni kitiems. Nes visi skirtingi : vienas greitesnis joje, o kitas kažkuo kitu, todėl draugai tai dovanoja, ką jie gali, vienas palaiko vienas kitą, jie yra pasirengę bėgti padėti susidūrus su įvairiais sunkumais. Tikrindami gerumą vieni kitiems, jie patiria džiaugsmą.

Draugystė yra sąžiningumas

Jie pasitiki vienas kitu, jie yra sąžiningi sau. Iš draugo mes net paimame pyragą, nes mes pasitikime, kad šių nemalonių pastabų apačioje slypi susirūpinimas mumis ir pasitikėjimas, kad galime tapti vis geresni.

Draugystė yra diskretiškumas

Draugystė dažnai reikalauja tylos įgūdžių, gerbiant kitų žmonių reikalus ir paslaptis. Tik tokiu draugu galima pasitikėti, kas niekam nepasakys, ką jis žino apie mus.
Ar tik jūs ir aš, ir niekas kitas ?
Yra patarlė : „Przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem”. Bet kaip dažnai draugystės jausmas derinamas su savanaudiškumu. Draugas - tik mano ir niekas kitas. Draugystė su kitu asmeniu laikoma išdavyste, ženklas, kad mums jo nebereikia. Skubiai kovojame su pavydo jausmu draugų draugams. Prisiminkime, kad platesnė žmogaus širdis, tuo labiau jis nori liudyti žmonėms, tuo daugiau draugų jis paprastai turi.
Tikroji draugystė yra labai vertinga kiekvienam žmogui, ar, ar jis jaunas, ar senas, tikintis ar netikintis. Tačiau būdami krikščionimis, krikščionišką meilę suvokiame per draugystę. Kristus kalba apie ją :
Tai mano įsakymas, kad myli vienas kitą, kaip aš tave mylėjau. Niekas neturi didesnės meilės nei ši, kai kažkas atiduoda savo gyvenimą už draugus” (Dž 15, 12-13).
Ar esame pasirengę mylėti kitus, tokius kaip Kristus? ? Prisiminkime : per tikrą draugystę mes suvokiame Dievo karalystę, mes aktyviai didiname meilę ir gėrį Jo karalystėje.

Draugystė

Didelę dienos dalį praleidi mokykloje su savo bendraamžiais. Jūs gerai pažįstate vienas kitą, jūs esate kolegų grupė. Į, kas jus sieja vienas su kitu, tai bendras tikslas. Dabartinis jūsų tikslas yra įgyti žinių ir išlaikyti pasirinktos mokyklos egzaminus. Kitose bendraamžių grupėse šis tikslas bus kitoks, pvz.. sporto klube visi stengiasi pasiekti geriausių sportinių rezultatų, kolegos gamykloje nori pagaminti daug gerų prekių. Šis tikslas išskiria grupę iš likusios aplinkinės visuomenės. Tačiau nė vienas iš jūsų iš esmės nepriėmė tokio sprendimo, kokius draugus jis turės klasėje ar sporto klube. Su draugais yra kitaip, kurią pasirenkame patys. Tačiau kadangi jūs jau esate ši grupė, jūs visi turite padaryti viską, kad atliktumėte geriausią įmanomą darbą. Dešimt, kas tai daro, jis yra geras draugas, o kas ne, šis yra blogas draugas.

Pagalba ir bendradarbiavimas

Blogas kolega rūpinasi tik savo interesais. Gal kas nors, pavyzdžiui. labai geras studentas, bet klasė jo nekęs būtent dėl ​​egoizmo. Geras kolega padės sunkioje situacijoje, mielai pakeis kolegą darbe, atsistos už jį, kai pamatys, kad kiti nori jį įskaudinti, išnaudoti ar pervargti.

Gerumas

Geroje draugų kompanijoje jaučiamas abipusis malonumas. Tai negali būti abejinga,
ar pridės mūsų draugas, arba ne. Kolega turi jausti, kad dėl savo bėdų ir sunkumų jis nėra nei vienišas, nei apleistas, nes jis turi malonių draugų.

Solidarumas

Kolegas jungia ne tik bendras kambarys, bet labiausiai atsakomybė siekiant bendro tikslo. Todėl jie turi palaikyti vienas kitą ir padėti vienas kitam. Tačiau svarbu atskirti tikrąjį ir melagingą solidarumą. Ar galite paremti tokį „paketą“, tai yra grupė kolegų, kas, pavyzdžiui. jie neleidžia, kad vienas iš jų geriau išmoktų, jis turėjo geresnius rezultatus ar geresnį elgesio pažymį ? Arba kurie trukdo įgyvendinti visas geras idėjas vien dėl to, kad jie patys nedavė jiems pradžios ? Jūs lengvai pamatysite, kiek šio požiūrio yra egoizmas, griežtas pavydas, ir net kvailumas.
Apsvarstykite, ar tu geras draugas ? Prisiminti, kad kolegos turi teisę kelti jums tuos pačius reikalavimus, ką jiems uždėjai.
Jūs taip pat turite tai visada atsiminti, kad bičiulystėje realizuojama tavo krikščionybė. Krikštu esate susietas su Kristumi ir per jus Jis turi būti jūsų draugų grupėje. Twoim powołaniem jest pociąganie innych do Chrystusa przez świadectw twego życia. Todėl bendraamžių grupė turi ne vien tik žmogišką vertę, bet ir Dievo.

Kaimynystė

Žmonės, kurie mieste gyvena tame pačiame kvartale, o kaime - netoliese esančių namų gyventojai, vadiname kaimynais. Ši kaimynystė nėra bendras tikslas, kaip bičiulystė, bet dėl ​​erdvinio artumo. Jie dažnai susitinka, jie vieni kitus pažįsta, jie daug žino apie save. Jie turi daug bendrų rūpesčių ir rūpesčių : gal bendra virtuvė, skaitiklis, skalbimo patalpa ar net bendri laiptai. Vadinasi, sergančiam žmogui, pvz.. triukšmingą kaimyno vaikų elgesį gali būti sunku pakęsti… e.t.c..

Kaimynystės kaime problemos yra kiek kitokios, kitaip mieste. Kaime kaimynams labiau reikia vienas kito. Jie vienas kitam padeda įveikti namų ir darbo bėdas, Jie labiau domisi vienas kitu ir yra labiau susiję vienas su kitu nei su miestu. Tačiau tai būna ne kartą, kad kaimynai nekenčia vieni kitų, ir tai dažnai dėl nereikšmingų priežasčių (pvz.. kaimyno vištos įeina į kažkieno kiemą). Tada kaimynai užuot padėję vieni kitiems ir palengvinę gyvenimą, jie kenkia vieni kitiems.

Mieste susiduriame su kita socialine liga, kurį mes vadiname abejingumu. Neretai įvyksta avarija, kad kaimynai visiškai nepažįsta vienas kito, nors jie metus metus gyvena vienas šalia kito. Jiems nerūpi kaimynas. Kokie iškalbingi ir kaltinantys šios dainos žodžiai :
,,Tie, kurie nemyli širdies, kurie nemyli širdies.
Visi nori žaisti. Visi nori būti laimingi.
Tie, kurie nemyli širdies, kurie nemyli širdies.
Šiandien mirė kaimyno sūnus, šalia šokio ir šurmulio, Ašarų niekas nemato.
Taigi teisus pyktis kyla širdyje, kurį jis myli,
Taigi prabunda teisus pyktis, gero Dievo rūstybė.
Tie, kurie nemyli širdies, kurie nemyli širdies.
Visi nori žaisti, visi nori mėgautis.
Kažkas toks blogas, siela ašaroja iš skausmo,
Jis veltui žiūri į duris, niekas jo nelankys,
Jo niekas neguos.
Taigi teisus pyktis…
Tie, kurie nemyli širdies, kurie nemyli širdies.
Visi nori žaisti, visi nori mėgautis.
Kažkas ten senas ir vienas. Kas jam duos duonos šiandien? ?
Skurdas pateko į slenkstį, alkis žvelgia į jo akis.
Jo niekas nemaitins.
Taigi teisus pyktis…“
(Mūza. ir žodžiai : A. Duvalas).
Tai labai dažnai. Apsvarstykite : ko tikiesi iš savo kaimynų ? Ką tu jiems duodi ? Ar padedate savo kaimynams, jus jomis domina, esi jiems švelnus ir malonus ? O gal apsunkinate jų gyvenimą ?
Kristus Viešpats davė mums meilės įsakymą ir parodė, kaip juos įgyvendinti. Mūsų krikščionybė realizuojama kaimyniniuose santykiuose.

Kaip aš atsakysiu Dievui ?

Geriau supratai, kas yra draugystė, bičiulystė ir kaimynystė. Savo krikščionybę suvokiate šiose socialinėse grupėse. Apsvarstykite : ką dovanoji savo draugams, kolegos, kaimynai ? Ko jie vis dar tikisi iš tavęs? ? Ką galėtum pakeisti ? Gal galėtum būti mažiau egoistas savo draugo atžvilgiu ? Ar jūsų santykiams su kaimynais nereikia daugiau skanumo? ? Ar negalėtumėte būti draugiškesni savo klasėje ?

Ar įtraukiate šiuos poreikius į savo maldą ? Ar galėtumėte sąžiningai padainuoti paskutinę dainos eilutę :

„Naktis praeina, aušra kyla; naktis praeina, aušra kyla.

Geros naujienos plūsta į pasaulį. Nauja daina mums skambina.

Mes norime suteikti jums džiaugsmo, norime dovanoti meilę. Nauja daina mums skambina. Geros naujienos plūsta į pasaulį :

Naktis praeina, aušra kyla.

Nes bet koks skausmas išgydys širdį, kas myli ir liūdėdamas pamatys jumyse Dievo šypseną ".

■ Pagalvok :

1. Na czym polega prawdziwa przyjaźń?

2. Co cechuje dobrych kolegów ?

3. Czego od ciebie oczekują twoi sąsiedzi ?

■ Prisiminkite:

48. Koks turėtų būti krikščionis žmonėms, kurie yra artimi vienas kitam ?

Žmonėms, kurie yra arti vienas kito, krikščionis turėtų būti paslaugus artimas kaimynas, geras draugas, o kai kuriems tikras draugas.

■ Užduotis :

1. Zastanów się nad swoją klasą. Šiemet baigiate pradinę mokyklą. Rašykite, ką daryti, kad visi klasės draugai galėtų pereiti į mokyklą, kurią jie pasirinko.

2. W rachunku sumienia zwrócę uwagę na ciszę. Ar aš šiuo atžvilgiu buvau švelnus ir dėmesingas savo kaimynams? ?

3. Wymień znane ci z Pisma św., tikros draugystės pavyzdžių iš istorijos ir literatūros.

4. Przeczytaj z 1 Samuelis chapas. 18, 1-5 apie Deivido draugystę su Jonatanu.

5. W przytoczonych poniżej słowach Pisma św. ieškoti daiktų, kurie pabrėžia draugystės vertę. Kaip paaiškinti, kad Dievo žodis susijęs su tokiais natūraliais ir paprastais dalykais ?

„Ištikimas draugas, galinga gynyba, kas jį rado, jis rado lobį.

Už ištikimą draugą atlygio nėra, nei vienodo svorio už didelę vertę. Ištikimas draugas yra gyvenimo vaistas ; tie, kurie bijo Viešpaties, jį suras " (Sūris 6, 14-16). „Neapleisk seno draugo ; naujojo negalima pastatyti aukščiau už jį " (Sūris 9, 10).

„Nesigėdysiu pridengti savo draugo ir nesislėpsiu nuo jo“ (Sūris 22-25).

Palikti atsakymą

Jūsų el. Pašto adresas nebus paskelbtas.