עבודה

עבודה

אנשים נשאלים לעתים קרובות את השאלה הזו : "אם היית זוכה במיליון, האם תמשיך לעבוד ?"- האם התפקיד הגיוני? ?

עבור מי אתה עובד ?… תמשיך לקרוא . . .

ונובנה למי שעובד על עצמם – פאדרה פיו

נובנה למי שעובד על עצמםנובנה למי שעובד על עצמם – פאדרה פיו

יְוֹם 1. תמיד מול אלוהים ובשיתוף פעולה איתו.

זה החטא הראשון, הנורא מכולם, גרם ל, że człowiek zaczął kryćתמשיך לקרוא . . .