שאלות אישור – מִבְחָן

שאלות אישור – מִבְחָן

  1. וידוי אמונה
  2. מהי אמונה ?
    אמונה היא הדבקות האישית של האדם כולו ( סיבה ורצון) לאלוהים, który się
Czytaj dalej . . .