ישועת העולם מושגת בהקרבת הקודש של ישו ושל הכנסייה

ישועת העולם מושגת בהקרבת הקודש של ישו ושל הכנסייה

אתה מרגיש מאושר, כשמישהו זקוק לך, gdy inni w swoich planach naprawdę liczą naתמשיך לקרוא . . .

בליטוריה של הכנסייה, ישו מכבד את אלוהים ומציל את העולם

בליטוריה של הכנסייה, ישו מכבד את אלוהים ומציל את העולם

כנסיית המשיח מתוודה ומכריזה על משנתו של ישוע המשיח. האם זה כל מה שיש, co czyniתמשיך לקרוא . . .