תפילות לאחר הווידוי של סנט..

להתוודות על תפילהתפילות לאחר הווידוי של סנט..

כל יכול, אלוהים רחום, עשית אדם באופן מוזר, ובאופן נהדר עוד יותר החייאת אותו.

אתה לא נוטש את החוטא, lecz szukasz go z ojcowskąCzytaj dalej . . .