ליטא לג'ון סרקנדר המבורך

ג'אן סרקנדרליטא לאלוהים. ג'אנה סרקנדרה

(לדקלום פרטי)

קיירי, אלג'סון, ישו, אלג'סון. קיירי אלג'סון. ישו, לשמוע אותנו! ישו,-תשמע את שלנו,

אלוהים אבי השמים, zmiłuj sięתמשיך לקרוא . . .