Nevydávejte křivé svědectví proti svému bližnímu

Nevydávejte křivé svědectví proti svému bližnímu

Pravděpodobně budete chtít být relevantní pro ostatní. Ty chceš, že vás lidé respektují a respektují. Boleśnie odczuwasz okazywane ci lekceważenie lub pobłażliwe traktowanie ciebie przez kolegówčíst dál . . .