Държавна общност

Държавна общност

Вече се радвате на някои държавни права, напр.. с право на образование, за защита на здравето, от комуникацията и много други социално-културни услуги. Państwo jestчети нататък . . .

Семейна общност

Семейна общност

Човекът трябва да е тясно свързан със семейството си. Но дали винаги е така ? за жалост ! Има семейства, które nie przyciągają i nieчети нататък . . .