ЗАГАДКАТА НА ЩАСТИЕТО ПЕТНАДЕСЕТ МОЛИТВИ

Света Бриджит тайната на щастиетоЗАГАДКАТА НА ЩАСТИЕТО ПЕТНАДЕСЕТ МОЛИТВИ НА СВЕТА БРИГИДА

Първа молитва

О, Исусе Христе! Вечната сладост на всички, които те прегръщат с любов. Радости отвъд щастието и очакванията, prawdziwe zbawienieчети нататък . . .