Седем нови призива към ектения към Свети Йосиф

Седем нови призива към ектения към Свети Йосиф.

Светият престол съобщи 1 Може 2021 годината седем нови покани за ектения към Свети Йосиф.

Полска епископска конференция 12 … чети нататък . . .

Молитва към Св.. Йосиф

молитвата на Свети ЙосифМолитва към Св.. Йосиф

(19 Март и 1 Може)

За теб, Свети Йосиф, ние се укриваме в нищетата си. След като призовахте помощта на вашата най-свята булка, z ufnościąчети нататък . . .

ЛИТАНИЯ ДО СВ. Иосиф

litania sw jozefЛИТАНИЯ ДО СВ. Иосиф

Кайри, елейсън. Христос Елисон. Кайри, елейсън. Боже, чуйте ни! Боже, чуйте ни! Баща на небето, Бог, помилвай ни! Сине, Изкупител на Божия свят, имай милост … чети нататък . . .