МОЛИТВА ЗА БОЖА МИЛОСТ

молитва на Божията милостМОЛИТВА ЗА БОЖА МИЛОСТ

Прославяне на Божествената милост

Божията любов е цвете – а милостта е плод. Нека съмняващата се душа прочете тези изявления на милосърдие и стане доверчива.… чети нататък . . .

Молитва за защита с Кръвта на Христос

защита на новена Кръвта на ХристосМолитва за защита с Кръвта на Христос

Господи Исусе Христе, освобождаване на израилтяните от египетско робство, ти ги предпази от ангела на смъртта чрез кръвта на агнешкото (за. Wj 12). … чети нататък . . .

Деветина до кръвта на Христос

деветка от кръвта на ХристосДеветина до кръвта на Христос

Отрича се от 9 дни, съчетани с поредната молитва към кръвта на Христос.

Господи Исусе Христе, когато се върнахте при Отца четиридесет дни след Вашето Възкресение, … чети нататък . . .

ЗАГАДКАТА НА ЩАСТИЕТО ПЕТНАДЕСЕТ МОЛИТВИ

Света Бриджит тайната на щастиетоЗАГАДКАТА НА ЩАСТИЕТО ПЕТНАДЕСЕТ МОЛИТВИ НА СВЕТА БРИГИДА

Първа молитва

О, Исусе Христе! Вечната сладост на всички, които те прегръщат с любов. Радости отвъд щастието и очакванията, истинското спасение и надежда на всеки грешник. Тай, … чети нататък . . .

Света Бриджит от Швеция

Св. БриджитСвета Бриджит от Швеция

Около явленията на Св.. Бриджит, възникнаха много противоречия. Те бяха силно нападнати на съветите на Св. 1414 r. в Констанц и в 1431 r. в Базел. Само папата … чети нататък . . .